Utveksling

Ønsker du å benytte deg av muligheten for utveksling? Her finner du mer informasjon.

Studieopphold i utlandet

Ønsker du å benytte deg av muligheten for utveksling, hjelper vi deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt. Vi kjenner den institusjonen du vil reise til og har faglige og administrative kontakter som gjør at oppholdet ditt kan gjennomføres så enkelt som mulig. Studiet i utvekslingsperioden skal være godkjent før du reiser ut.

Studietiden blir ikke forlenget

Hvis du reiser til utlandet gjennom etablerte programmer eller samarbeidsavtaler, vil utenlandsstudiene erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid.

Hvor kan du reise?

Barratt Due musikkinstitutt er medlem av Nordplus Music Network, så du kan søke til alle de nordiske/baltiske høyere musikkutdanningsinstitusjonene. Se liste over institusjonene her.

Du kan også søke til institusjoner i Europa gjennom Erasmus+ avtaler. Barratt Due har inngått følgende avtaler:

 • Bulgaria: National Academy of Music, Sofia
 • Danmark: Det Kongelige Danske musikkonservatorium og Syd-dansk musikkonservatorium
 • Island: Iceland Academy of the Arts
 • Italia: Instituto Superiore di Studi Musicali, V. Bellini di Catania
 • Spania: Conservatoria superior de Musica De Castilla la Mancha
 • Storbritannia: Royal Northern College of Music, Manchester
 • Sverige: Kungliga Musikhögskolan, Stockholm og Högskolan for scen och musik vid Göteborgs Universitet

 

Du kan også reise til steder som ikke står på denne listen, men institusjonen du velger må forhåndsgodkjennes av Barratt Due for å sikre kvaliteten på tilbudet og avtale må inngås mellom de to institusjonene.

Søknadsfrist: 15. februar

Søknad

Søknadsprosessen for studieopphold i utlandet kan deles inn i tre faser:

1. Før du søker
Jo bedre forberedt ditt utenlandsopphold er, jo bedre er dine muligheter for å få et faglig og personlig godt utbytte av oppholdet. Før du går i gang med å søke om utvekslingsplass, bør du ha tenkt gjennom følgende:

 • Hvor du ønsker å studere. Søk gjerne råd hos din hovedinstrumentlærer og/eller studieadministrasjonen
 • På hvilket tidspunkt i studieprogrammet det passer best å reise på utveksling. Dette vil normalt være 3. år av bachelorprogrammet
 • Dine språkkunnskaper.

Det er viktig at du avklarer disse spørsmålene så tidlig som mulig, både av hensyn til søknadsprosedyren, økonomisk planlegging og for at det faglige utbyttet av oppholdet skal bli best mulig. Vær forberedt på å måtte gjøre mye selv. Start derfor planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

Vi hjelper deg med søknadsprosessen. Du får informasjon om utvekslingsmuligheter og søknadsprosessen på et møte som avholdes i januar for alle studenter som ønsker å reise ut. Tidspunkt for informasjonsmøtet sendes ut på e-post til alle studenter.

2. Søknaden
Barratt Due er med i et europeisk prosjekt (EASY) som går ut på å utvikle en felles søknadsplattform for utveksling med både Erasmus+ og Nordplus. Følg denne lenken for å opprette en profil og legge inn søknader.

Søknadsfristen hos oss er 15. februar. Vær oppmerksom på at enkelte institusjoner har en tidligere søknadsfrist! Se på nettsidene til institusjonen du ønsker deg og les om frister for Erasmus+- utveksling. Dersom institusjonen du vil søke til ikke er med i det elektroniske søknadssystemet EASY skal du
sende søknaden per post/e-post og bruke dette skjemaet. Skjemaet kan fylles inn i Word eller printes og fylles inn for hånd.
Totalt kan du prioritere inntil seks søknader – tre gjennom Erasmus+ og tre gjennom Nordplus

Sammen med søknadsskjema skal du levere:

 • Learning Agreement
 • CV
 • Letter of Motivation
 • Innspilling (helst video) hvor lærer skal bekrefte at det er du som spiller
 • Karakterutskrift på engelsk


3. Søknadsprosessen videre

Søknadsprosessen fortsetter også etter at du har levert inn søknad til utvekslingsplass. Arbeidet med Learning Agreement avsluttes normalt etter at du har startet utvekslingsperioden. Dette er på grunn av valgemner, som normalt ikke bestemmes før ved studiestart. Du må få en forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta. Det skjer gjennom søknad og underskrifter av
seksjonsleder, lærer og studieadministrasjon.

Sikkerhet i utlandet:
Barratt Due har ingen egen beredskapsplan eller spesiell informasjon beregnet på utreisende studenter. Du
finner imidlertid gode råd på tilsvarende nettsider hos Universitetet i Oslo. Sjekk lenke til brosjyren Trygg i utlandet. Les informasjonen i brosjyren nøye.

Verdt å vite

For å kunne søke må du tilfredsstille disse kravene:

 • Du må være bachelor- eller masterstudent ved Barratt Due musikkinstitutt.
 • Du må ha bestått de to første årene av bachelorprogrammet før avreise.

Velger du et studieopphold i utlandet gjennom ERASMUS- eller NORDPLUS-programmene, vil de kursene du skal ta stort sett være forhåndsgodkjente ved at du følger planlagte og avtalte fag i utvekslingsperioden.


Learning Agreement
Før du starter et utvekslingsopphold skal det foreligge et Learning Agrement undertegnet av deg, Barratt Due musikkinstitutt og vertsinstitusjonen. Dette dokumentet beskriver ditt studium ved vertsinstitusjonen og er grunnlaget for at økonomiske støtteordninger trer i funksjon.

Dersom det viser seg at det blir endringer i forhold til det som er forhåndsgodkjent i Learning Agreement, må du informere Barratt Due slik at endringene kan vurderes og eventuelt godkjennes i et nytt Learning Agreement.


Hvorfor søke forhåndsgodkjenning?

 • For å få lån og stipend fra Lånekassen
 • For at du skal være sikker på faglig utbytte under utvekslingsperioden
 • At du ikke mister tid/forlenger studiet
 • At oppholdet kan innpasses i din utdanning ved Norges musikkhøgskole


Karakterutskrift etter oppholdet
Når studieoppholdet er gjennomført, er det ditt ansvar å få levert en bekreftet original karakterutskrift til Barratt Due.

Karakterutskriften skal vise emner, studiepoeng og karakterer. Karakterutskriften inngår i vitnemålet fra Barratt Due og innpasses i graden.

Lånekassen
Du kan søke om støtte fra Lånekassen når det foreligger dokumentasjon fra vertsinstitusjonen om at du har fått innvilget din søknad om en utvekslingsperiode og godkjent Learning Agreement.

Lånekassen tildeler støtte i form av studielån, utdanningsstipend og reisestipend etter fastsatte satser.

Når du blir tildelt støtte gjennom Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk registrert som medlem i Folketrygden.

Språkstipend
Hvis du skal studere i et ikke engelskspråklig land kan du i tillegg få et språkstipend på kr 20 516,-. Du må da – som hovedregel – gå på et fulltids språkkurs i det landet du skal studere i minst 4 uker.

Erasmus- og Nordplusstipend
Som utvekslingsstudent på Erasmus- eller Nordplusprogrammene vil du også motta et stipend som er ment å skulle dekke merutgifter ved å være student utenlands.

Studieavgift ved Barratt Due musikkinstitutt
Som utvekslingsstudent vil du fortsatt være registrert som student ved Barratt Due og du må derfor betale full studieavgift. Derimot betaler du ingenting ved institusjonen i utlandet.

ERASMUS
Erasmus er EUs program for samarbeid innenfor høyere utdanning. Norge, som EØS land, deltar på lik linje med EU-landene. Som ERASMUS-student kan du studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i et EU-land i en periode fra 3-12 måneder under forutsetning av at Barratt Due har en avtale med den institusjonen du ønsker å studere ved.

Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) hvor du finner informasjon om alle høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa.

NORDPLUS
Nordplus er et program som bl.a. omfatter utveksling i de andre nordiske landene, Danmark, Sverige, Finland og Island, samt de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Som Nordplus-student kan du studere ved en høyere nordisk musikkutdanningsinstitusjon i en periode fra 1-12 måneder.
Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også Nordplus Music Network. 

ANSA
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) gir generell veiledning om studier i utlandet, land- og institusjonsinformasjon. ANSA gir også utenlandsstudenter tilbud om gunstig forsikring.

SiU
Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU)  gir generell informasjon om studieutvekslingsprogrammer, lenker til nyttig informasjon om studier i utlandet, m.m. 

Erasmus:

Her kan du laste ned søknadsskjema til Erasmus-programmet.

Obs, dette kan ikke sendes inn direkte av deg. Ta kontakt med Høyskoleavdelingen.

 

Nordplus:

Her finner du lenke til søknadsskjema på Nordplus-programmet.

Har du spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Edvin Østvik