Utveksling

Ønsker du å benytte deg av muligheten for utveksling? Her finner du mer informasjon.

Studieopphold i utlandet

Vi hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt. Vi kjenner den institusjonen du vil reise til og har faglige og administrative kontakter som gjør at oppholdet ditt kan gjennomføres så enkelt som mulig. 

For å kunne søke må du tilfredsstille følgende krav:

 • Du må være bachelor- eller masterstudent ved Barratt Due musikkinstitutt.
 • Du må ha bestått de to første årene av bachelorprogrammet før avreise.

 

Oppfyller du kravene over, kan du gå videre med søknadsprosessen. Under finner du alt du trenger å vite om utveksling.

Søknadsprosessen

Jo bedre forberedt ditt utenlandsopphold er, desto bedre er dine muligheter for å få et faglig og personlig godt utbytte av oppholdet. Før du går i gang med å søke om utvekslingsplass, bør du ha tenkt gjennom følgende:

 • Hvor du ønsker å studere. Søk gjerne råd hos din hovedinstrumentlærer og/eller studieadministrasjonen
 • På hvilket tidspunkt i studieprogrammet det passer best å reise på utveksling. Dette vil normalt være 3. år av bachelorprogrammet
 • Dine språkkunnskaper.

 

Det er viktig at du avklarer disse spørsmålene så tidlig som mulig, både av hensyn til søknadsprosedyren, økonomisk planlegging og for at det faglige utbyttet av oppholdet skal bli best mulig. Vær forberedt på å måtte gjøre mye selv. Start derfor planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

 

Oversikt over institusjonene Høyskolen Barratt Due har inngått avtale med finner du her:

 

Totalt kan du prioritere inntil seks søknader – tre gjennom Erasmus+ og tre gjennom Nordplus.

Du kan også søke utveksling til instutisjoner som ikke er oppført på listene over, men institusjonen du velger må forhåndsgodkjennes av Barratt Due for å sikre kvaliteten på tilbudet og avtale må opprettes mellom de to institusjonene.

Les om dine forpliktelser som utvekslingsstudent og oversikt over prosessen i Erasmus+ Student charter, klikk her

Før du sender inn din søknad skal den forhåndsgodkjennes av studieadministrasjonen. Dette for å sikre ditt faglig utbytte under utvekslingsperioden, slik at studieoppholdet kan innpasses i din utdanning.

 

Sammen med søknadsskjema skal du levere:

 • Learning Agreement
 • CV
 • Letter of Motivation
 • Letter of Recommendation
 • Innspilling (helst video) hvor lærer skal bekrefte at det er du som spiller
 • Erasmus + Student application form
 • Karakterutskrift på engelsk

 

Kontakt studiekonsulent for å få tilsendt Learning Agreement og Erasmus + Student application form.

Søknadsfrist: 15. februar
Søknad sendes pr.mail til studiekonsulent

Under studieoppholdet

Arbeidet med Learning Agreement avsluttes normalt etter at du har startet utvekslingsperioden. Dette er på grunn av valgemner, som normalt ikke bestemmes før ved studiestart. Dersom det viser seg at det blir endringer i forhold til det som er forhåndsgodkjent i Learning Agreement, må du informere Barratt Due slik at endringene kan vurderes og eventuelt godkjennes i et nytt Learning Agreement.

 

Etter studieoppholdet

Når studieoppholdet er gjennomført, er det ditt ansvar å få levert original karakterutskrift til Barratt Due, samt signert Learning Agreement.

Karakterutskriften skal vise emner, studiepoeng og karakterer. Karakterutskriften inngår i vitnemålet fra Barratt Due og innpasses i graden.

Du er selv ansvarlig for at dokumentene dine er korrekte. Bruk av falske dokument er omfatta av straffeloven § 361 og vil bli meldt til politiet 

Du får informasjon om utvekslingsmuligheter og søknadsprosessen på et møte som avholdes i januar for alle studenter som ønsker å reise ut. Tidspunkt for informasjonsmøtet sendes ut på e-post til alle studenter

 

Studietiden blir ikke forlenget

Hvis du reiser til utlandet gjennom etablerte programmer eller samarbeidsavtaler, vil utenlandsstudiene erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Høyskolen Barratt Due. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid.

 

Learning Agreement

Før du starter et utvekslingsopphold skal det foreligge et Learning Agrement undertegnet av deg, Barratt Due musikkinstitutt og vertsinstitusjonen. Dette dokumentet beskriver ditt studium ved vertsinstitusjonen og er grunnlaget for at økonomiske støtteordninger trer i funksjon.

 

Finansiering

Studieavgift ved Barratt Due musikkinstitutt
Som utvekslingsstudent vil du fortsatt være registrert som student ved Barratt Due og du må derfor betale full studieavgift. Derimot betaler du ingenting ved institusjonen i utlandet.

Lånekassen
Du kan søke om støtte fra Lånekassen når det foreligger dokumentasjon fra vertsinstitusjonen om at du har fått innvilget din søknad om en utvekslingsperiode og godkjent Learning Agreement.

Lånekassen tildeler støtte i form av studielån, utdanningsstipend og reisestipend etter fastsatte satser. Når du blir tildelt støtte gjennom Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk registrert som medlem i Folketrygden.

Språkstipend
Hvis du skal studere i et ikke engelskspråklig land kan du i tillegg få et språkstipend på kr 20 516,-. Du må da – som hovedregel – gå på et fulltids språkkurs i det landet du skal studere i minst 4 uker.

Erasmus- og Nordplusstipend
Som utvekslingsstudent på Erasmus- eller Nordplusprogrammene vil du også motta et stipend som er ment å skulle dekke merutgifter ved å være student utenlands. Stipendet tildeles studenter som blir tilbudt – og reiser på utveksling. Oog utbetales av Høyskolen Barratt Due når underskrevet Learning Agreement foreligger.

 

Sikkerhet i utlandet:
Barratt Due har ingen egen beredskapsplan eller spesiell informasjon beregnet på utreisende studenter. Du finner imidlertid gode råd på tilsvarende nettsider hos Universitetet i Oslo. Sjekk lenke til brosjyren Trygg i utlandet

Les informasjonen i brosjyren nøye.


Erasmus
Erasmus er EUs program for samarbeid innenfor høyere utdanning. Norge, som EØS land, deltar på lik linje med EU-landene. Som ERASMUS-student kan du studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i et EU-land i en periode fra 3-12 måneder under forutsetning av at Barratt Due har en avtale med den institusjonen du ønsker å studere ved.

Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) hvor du finner informasjon om alle høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa.

 

Nordplus
Nordplus er et program som bl.a. omfatter utveksling i de andre nordiske landene, Danmark, Sverige, Finland og Island, samt de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Som Nordplus-student kan du studere ved en høyere nordisk musikkutdanningsinstitusjon i en periode fra 1-12 måneder.
Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også Nordplus Music Network. 

 

ANSA
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) gir generell veiledning om studier i utlandet, land- og institusjonsinformasjon. ANSA gir også utenlandsstudenter tilbud om gunstig forsikring.

 

SiU
Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU)  gir generell informasjon om studieutvekslingsprogrammer, lenker til nyttig informasjon om studier i utlandet, m.m. 

Kontakt studiekonsulent for ytterligere spørsmål om utveksling.