Hovedsponsor

5.

Resultat

Forholdet mellom studium/utdanningsmål og oppnådde eksamensresultater både på emnenivå og for det enkelte studieprogram.

5.1 Mål for evalueringen
BDM skal legge til rette for at studentene skal kunne gjennomføre studiene på normert tid og med et godt læringsutbytte.

5.2 Hva skal evalueres og hvordan skal evalueringen foregå

1. Studiegjennomføring og resultater

  • Antall kandidater pr. utdanning på normert tid, sammenlikne over tid. Ved mer enn 20% endring bør alarmen gå.
  • Studiepoeng pr. år i forhold til antall studenter
  • Antall studenter som slutter underveis og hvorfor
  • Resultater 4. års hovedinstrumenteksamen og pr. seksjon
  • Emner med mer enn 20% stryk skal følges opp

Leder HBD forbereder rapport med aktuelle data og vurderinger knyttet til data. Rapporten gjennomgås i HR i en muntlig runde.

2. Eksamenskommisjonen evaluerer eksamen
Både ekstern sensor og interne sensorer skal evaluere eksamen og avgi eksamensrapport til adm.
Eksamensrapportskjema bør gjennomgås i seksjonene.

5.3 Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
Høyskolens leder har ansvar for oppfølging av evalueringen. Årlig rapport skal vedtas i HR.

5.4 Når skal evalueringen foregå
Sen vår/tidlig høst.

Rapporter