Hovedsponsor

Victoria Lewis

Fiolinist // Bachelor 2023

Victoria Lewis er en fiolinist fra Asker. Hun fullførte sin bachelor ved Barratt Due musikkinstitutt hos Stephan Barratt-Due våren 2023. Hun studerer nå master hos professor David Takeno i London, generøst støttet av Ingar Doblougs stiftelse.

På Barratt Due lærte jeg hvordan jeg skal jobbe for å bli en så allsidig og dyktig musiker som mulig, og dette er noe av det viktigste jeg tar med meg. Det var her jeg forsto at jeg ønsket å bli profesjonell fiolinist mer enn noe annet, og uten oppfølgingen og inspirasjonen på Barratt Due hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.

Victoria er mottaker av stipend fra Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat 2023, som årlig deles ut av CREO. Stipendet skal tildeles en «ung, fremadstormende fiolinist under 30 år». Hun er en aktiv frilanser og kammermusiker ved siden av studiene, og er ofte å se i de norske symfoniorkestrene. Våren 2023 var hun invitert som konsertmester-vikar i Trondheim symfoniorkester. Hun har også spilt mye med Det Norske Kammerorkester.

Victoria vikarierer jevnlig i de engelske orkestrene, og skal være konsertmester med Oxford Philharmonic orchestra våren 2024 på turné til Japan. Hun er også en del av det prestisjetunge Gustav Mahler Jugendorchester. Victoria har også vært artist ved en rekke festivaler i inn- og utland. Victoria er en del av akademiet til London Symphony Orchestra sesongen 2024/2025, og spiller jevnlig med orkesteret.