Hovedsponsor
Barratt Dues Unge symfoniorkester
Barratt Dues Unge symfoniorkester

Barratt Dues Unge Symfoniorkester

Barratt Dues Unge Symfoniorkester består av elever ved avdelingen Unge Talenter, og samtlige musikere er under 20 år.

Barratt Dues Unge Symfoniorkester ble opprettet i 2011 og består av elever ved avdelingen Unge Talenter. Samtlige musikere er under 20 år.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Barratt Due musikkinstitutt og Musikk på Majorstuen skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Orkestrene er basert på aldersinndeling de første årene, men fordi modning, utvikling og innsats ofte er ulik fra person til person, vil mange også ha ulik progresjon. Derfor er vi åpne for at noen forserer tilhørigheten i det enkelte orkester. Vi arrangerer prøvespill hvert år for orkesteropprykk.

 

Informasjon

  • Vanlig pris for en orkesterplass er kr. 3200,- pr. semester. Dette inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF) og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Musikk på Majorstuen, er prisen kr. 200,- pr, semester som inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF), og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Unge talenter, er medlemskap i orkesteret inkludert i Unge talenter-avgiften.