Inspirasjon og nye impulser på Strykerkonferansen

- Jeg har lyst til å være i et fellesskap, jeg har lyst til å samarbeide og jeg har lyst til å bli inspirert av dere alle! Sigyn Fossnes var en av mange som stod på scenen under årets Strykerkonferanse på Voksenåsen.

Senter for talentutvikling Barratt Due arrangerer Strykerkonferansen som en del av en serie konferanser for ulike instrumentgrupper.

– Vi trenger en faglig møteplass der pedagoger og ledende stemmer innen talentutvikling kan dele erfaringer og la seg inspirere av hverandre, sa Anders Hall Grøterud fra Senteret, som ledet konferansen som samlet over 60 deltakere, tre ganger så mange som forrige gang.

– Talentutvikling handler mye om et godt miljø og en god lærer, men over tid er det indre glød, målrettet innsats og åpenhet for læring av alle erfaringer som tar deg videre, sa Anders Hall Grøterud under åpningen.

 

På programmet stod blant annet Arve Tellefsen, et innblikk i en undervisningstime med Alf Richard Kraggerud, paneldiskusjon og innlegg om talentarbeidet i de seks største regionene .

 

Det er mange nye impulser og mye faglig input her. Kanonbra lagt opp! – Atle Sponberg

Atle Sponberg underviser ved musikkonservatoriet i Tromsø og holdt selv foredrag under konferansen sammen med kollega Berit Fonnes. Gjennom talenttilbudet Unge Musikere, som er en del av det nasjonale talentutviklingsprogrammet, jobber de med unge talenter fra hele Nord-Norge. For tiden forbereder de seg til en stor festkonsert i Tromsø Domkirke 27. mai der de skal fremføre repertoaret de har arbeidet med i løpet av skoleåret. I sitt foredrag la Sponberg og Fonnes vekt på at koordinering og satsning på tvers av institusjonene var en viktig nøkkel til å kunne utvikle morgendagens musikere.

Et eksempel på dette er fem ekstra talenthelger som strykerne i regionen har fått gjennom et samarbeid med Senter for talentutvikling Barratt Due og Dextra Musica, der et team på fire profesjonelle musikere møter talentene fem ganger i løpet av skoleåret, jobber hardt gjennom en helg og avslutter med en konsert.

– Det er utrolig inspirerende å se hvordan engasjementet løfter seg gjennom helgen – og fra helg til helg, sier Ingerine Dahl, som leder Tromsø-teamet av Dextra-musikere.

 

Harald Aadland og Atle Sponberg fant raskt tonen i pausene. – Mye bra faglig input, og utrolig hyggelig å treffes på denne måten, sa Sponberg.

 

Fra første strøket, til et langt musikerliv

På konferansen ble vi også kjent med Rasmus Hella Mikkelsen, en 20-åring, som nylig har fullført alle fasene i talentløpet, fra det første strøket som 7-åring, til UMM, Unge Talenter Bergen og nå som høyskolestudent på Barratt Due. ­

I en periode der han var lei skolen og vurderte å slutte for å kunne bruke all tiden på øving, ble han til slutt overbevist av fiolinlæreren sin Per-Gisle Haagenrud til å fortsette. På Langhaugen VGS i Bergen fikk han imidlertid et skreddersydd opplegg som frigjorde tid til to timer øving i skoletiden hver dag. Denne fleksibiliteten og den gode kjemien han hadde med læreren sin var to viktige faktorer som gjorde at han kom seg dit han er i dag.

 

Hvordan sikre fornuftig totalbelastning for et strykertalent alle vil ha en bit av? Og hvordan skynde seg langsomt? Rasmus Hella Mikkelsen var en av mange engasjerte under gruppearbeidet.

 

For meg var tiden fra videregående skole helt avgjørende!  – Rasmus Hella Mikkelsen

Med 60 års lengre erfaring i musikklivet og med utallige utmerkelser, delte også Arve Tellefsen noen erfaringer fra sine tidlige år som ung fiolinstudent. – Uansett hvordan jeg spilte så gjorde han et inntrykk på meg som oppmuntret meg til å jobbe videre, forteller han om sin tidligere fiolinlærer Ivan Galamian, som kunne ta til tårene enten han spilte godt eller dårlig. Fra scenekanten fortalte Tellefsen mange interessante og humoristiske historier fra et langt liv som musiker, og vektla at man som ung student må få lov til å spille på sin egen måte og ikke bare tenke på konkurranser men også dyrke gleden ved å spille.

Uansett hvordan jeg spilte så gjorde han et inntrykk på meg som oppmuntret meg til å jobbe videre.  – Arve Tellefsen

Her kan du lese rapporten som oppsummerer mange av de temaene som ble tatt opp på konferansen. 

Strykerkonferansen vil i 2019 bli arrangert i uke 12 i Trondheim, et samarbeid mellom Senter for talentutvikling, Trondheim kommunale kulturskole og NTNU.

Eksakt dato kommer før sommeren, men merk av uken i kalenderen allerede nå. Vi håper å se både nye og tidligere deltakere!

Les også

Young Musician 2019

Fire elever fra Barratt Due musikkinstitutt deltok under den internasjonale musikkonkurransen Young Musician i Tallinn, og vi gratulerer dem med hver sin pris!

Bli med på Dirigentløftet!

Drømmer du om å dirigere symfoniorkestre rundt om i landet? Da kan du søke om opptak til prøvedirigering for elitesatsingen Dirigentløftet. Søknadsfristen er 1. mai.

Stort kulturstipend for barn og unge

Ånun Lund Rej Stiftelse deler ut støtte til talenter innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling, kreativ skriving og mellomfolkelig forståelse. Søknadsfrist 1. mai.

Fagerborgfestspillene 2019

Åres tema er UHØRT! Og går av stabelen 20.-23. mars 2019. Vi gleder oss!