Hovedsponsor

Stipendmuligheter for komponister og utøvende musikere

Stipendutlysning fra Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere.

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse gir økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere.

STØTTEN GIS I FORM AV

  • studie- og reisestipend på kr 50 000-100 000
  • ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
  • toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

 

Det skal i år totalt deles ut inntil 2 880 000 kr.

HVEM KAN SØKE?
Du må være

  • komponist og/eller utøvende musiker
  • norsk statsborger
  • ferdig med grunnutdanning

 

Stipendene tildeles komponister og utøvende musikere innen klassisk musikk og samtidsmusikk.

Søknadsskjemaet åpner for søknader 1. juni og søknadsfristen er 1. september.

Se den fullstendige utlysningen og søknadsskjemaet.