Foto: Magnus Skrede

Søknadsportalene er åpne!

Vi har åpnet søknadsportalene til våre studie- og undervisningstilbud. Les mer og søk her!

Søk om opptak til Høyskolen Barratt Due

Søknad og opptak utøvende studier 2021/2022

 

Søk om opptak til Unge Talenter, Musikkskolen 6-9 år og orkesterplass

Søknad Unge Talenter, Musikkskolen & Orkester

 

Søk om opptak til Musikk på Majorstuen

Søknad Musikk på Majorstuen