Foto: Sverre Chr. Jarild

Søknadsfristen er nå utgått

Søknadsportalen til Høyskolen Barratt Due er nå stengt.

Det er ikke lenger mulig å søke om opptak til videreutdanning i musikkdidaktikk, da søknadsfristen gikk ut 15. mai. 

 

Søknadsportalen til PPU – «Instrumentalpedagogen» er også stengt.