Smitteverninstruks for øving og andre aktiviteter

Er du involvert i aktiviteter ved Barratt Due? Les smitteverninstruksen for øving og andre aktiviteter her!

Alle har ansvar for å sette seg inn i smittevernveilederen og kjenne denne godt. Barratt Due tar Covid-19 og smittevern på alvor og gir dermed alle ansvar for å utvise holdninger og handlinger som bidrar til størst mulig grad av smittebegrensning.  

Dersom man ikke er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Før man kan ta i bruk lokaler eller delta i undervisning skal smitteverntesten være bestått. 

Hvert rom er anvist med maksimumsantall personer. Alle har ansvar for å påse at maksimumsantallet ikke overskrides. 

HUSK: 

 • Syke personer skal ikke delta i aktivitet ved BDM 
 • God hoste og håndhygiene  
 • Ingen fysisk nærkontakt, 1 og 2 meters avstand  
 • Ingen sambruk av instrumenter 
 • Lokalet skal være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr 

Før aktiviteten starter  

 • Skal utstyr, felles berøringspunkter og flater (bord, stoler osv) som man er i kontakt med rengjøres ved å spraye desinfiseringsmiddel på tørkepapir og dernest vaske over utstyret. Det skal være sprayflaske med desinfisering og tørkepapir på hvert rom. Gi beskjed til resepsjonist om dette mangler eller er tomt. 
 • Dersom man ikke føler seg frisk skal aktiviteten ikke gjennomføres. Selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal man ikke være til stede ved Barratt Due. Dette gjelder også når man har vært i nærkontakt med person som er smittet av Covid-19 

Under aktiviteten 

 • All direkte fysisk kontakt unngås, som håndhilsning og klemming. Det skal holdes minimum 1 meters avstand gjennom aktivitetenTil blåsere og sangere anbefales det å holde 2 meter avstand 
 • Utstyr som noter, nettbrett, kabler, buer, strenger, harpiks, blyanter osv skal ikke deles mellom deltakere  

Etter aktiviteten 

 • Etter hver aktivitet skal utstyr (eks som nevnt over), instrumenter, flater og felles berøringspunkter, rengjøres etter anvist instruks. Husk at egne smittekjeder er viktig å avbryte. 
 • Etter aktiviteten skal ingen oppholde seg unødig i fellesområdene 

 

LU for BDM 03. september 2020 

 

 

Last ned Smitteverninstruks for øving og andre aktiviteter her