Smitteverninstruks for gruppe, ensemble- og orkesterøvelser

Smitteverninstruksen for ensemble -og orkesterøvelser ved BDM gjelder for all aktivitet med flere enn to personer involvert, initiert og/eller drevet av enten lærere eller studenter/elever. Les hele instruksen her!

Alle har ansvar for å sette seg inn i smittevernveilederen og kjenne denne godt. Barratt Due tar Covid-19 og smittevern på alvor og gir dermed alle ansvar for å utvise holdninger og handlinger som bidrar til størst mulig grad av smittebegrensning.  

Dersom man ikke er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Før man kan ta i bruk lokaler eller delta i aktiviteter skal smitteverntesten være bestått. 

Hvert rom er anvist med maksimumsantall personer. Alle har ansvar for å påse at maksimumsantallet ikke overskrides. 

Smitteverninstruksen for ensemble -og orkesterøvelser ved BDM gjelder for all aktivitet med flere enn to personer involvert, initiert og/eller drevet av enten lærere eller studenter/elever. Instruksen gjelder for både interne og eksterne aktiviteter i BDMs lokaler. 

Alle slike aktiviteter skal ha en definert ansvarlig person som gjør vurderinger og rapporterer om tiltak. 

Gruppestørrelser 

  • Aktiviteten skal begrenses til ikke å overskride anbefalt maksimumsantall personer for det enkelte rom. Alle rom har oppslag om maksimumsantall. Dersom dette mangler bes dette meldes til resepsjonen. 
  • Det er ikke satt begrensning på gruppestørrelser. Hvor store gruppene kan være styres av avstand mellom utøverne.  

Avstand mellom deltakerne 

  • 1-metersregelen skal alltid overholdes mellom alle deltakere 
  • Det skal være minimum 2 meters avstand mellom dirigent og utøvere 
  • Det skal være minimum 2 meters avstand mellom publikum og utøvere 
  • Det skal være minimum 2 meters avstand til eller mellom sangere og blåsere 

Rigging 

  • Under rigging skal 1-metersregelen alltid overholdes 
  • Rigging må foregå på en slik måte at færrest mulig berører utstyret og at man unngår flaskehals 

Hygiene 

  • Den enkelte er ansvarlig for at håndhygiene og rengjøring av utstyr man har vært i kontakt med desinfiseres både før og etter kontakt med utstyr og andre berøringspunkter. 
  • Kondens: Blåsere skal være spesielt oppmerksom på, og forsiktig med kondens fra instrumentene. Kondensen skal ikke tømmes på gulvet, men i et tørkepapir som kastes direkte i en avfallsbeholder. Hender skal vaskes godt/ desinfiseres etter behandling av kondens. 

Oppsett 
Avstanden beregnes med 3 m2 pr utøver + en buffer (helst 1,5 meter mellom hver utøver til siden og to meter til neste utøver foran). 

 

Det vises for øvrig til: Smitteverninstruks for øving og andre aktiviteter ved Barratt Due musikkinstitutt – høsten 2020

LU for BDM, 09. september 2020 

 

 

Last ned Smitteverninstruks for gruppe, ensemble- og orkesterøvelser her