Smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt

Informasjon om smitteverntiltak for alle tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt.

Oppdatert: 18.01.2021

Siste

 • Fra og med onsdag 20. januar åpner Høyskolen for mer fysisk undervisning for sine studenter. Det ble avklart etter et møte med Kunnskapsministeren mandag 18. januar. Med virkning fra onsdag 20. januar åpnes det for fysisk undervisning blant annet i hovedinstrument, akkompagnement og kammermusikk m.m. Teoriemner fortsetter som digital undervisning ut uke 5. For mer informasjon knyttet til undervisning og gjennomføring av prosjekter, se Tuttiportalen

 

 • Unge Talenter og Musikkskolen Barratt Due avventer ny pressekonferanse med Oslo Kommune førstkommende onsdag før eventuelle nye tiltak trer i kraft for disse avdelingene.
  Har du spørsmål om din undervisning eller annet, ta kontakt med lederen/administrasjonen i avdelingen der du får undervisning.    

 

 • Vi jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger for vår virksomhet som tar hensyn til de nye tiltakene fra Oslo kommune, slik at vi kan opprettholde et så høyt og forsvarlig aktivitetsnivå som mulig. Under kan du lese hvilken undervisning som fortsetter som før. 

 

Vi viderefører i tillegg tiltakene som allerede har blitt innført ved instituttet:

 • 2 meter avstand
  Ved all type møtevirksomhet og undervisning anbefales det at det holdes 2 m avstand mellom personer. Det vil begrense antall definerte nærkontakter dersom vi skulle få et smittetilfelle ved BDM. Nærkontakter defineres som personer som har vært under 2 m avstand fra hverandre i 15 min eller mer. Dersom vi klarer å holde 2 meter avstand vil ikke personene som møtes automatisk regnes som nærkontakter, som igjen gjør at færre personer tas ut i karantene ved smittetilfelle på BDM.

 • Bruk av munnbind
  Les mer om bruk av munnbind under.

 • Hjemmekontor for administrativt ansatte
  Les mer om dette under. 

 

Tilgang til BDMs lokaler

Så lenge Oslos smittenivå er rødt gis ikke eksterne personer tilgang til BDMs lokaler, med mindre det er særskilt avtalt. Med eksterne personer menes foreldre, foresatte, publikum og gjester etc. uten helt særskilt avtale om tilgang til lokalene.

Konserter og arrangementer i BDMs lokaler gjennomføres derfor uten eksternt publikum.

 

Smittverntiltak ved BDM

 • Dersom, du er syk, har luftveissymptomer eller har testet positiv for koronavirus, skal du holde deg hjemme. 
 • Hold alltid god avstand (minst 1 meter) til andre.
 • Vask og desinfiser hendene dine ofte. Benytt deg av hånddesinfeksjonsautomatene som står utplassert. 
 • BDMs smitteverntiltak: Før adgang til instituttet, skal alle  registrere seg via QR-koder på oppslag ved inngangene til våre lokaler. Alle deltakere i alle aktiviteter skal i tillegg være registrert i Asimut.
 • Hver aktivitet skal ha en smittevernansvarlig. Ved undervisning er dette lærer, ved konserter er det ansvarlig for konsertgjennomføringen, ved øving er det den som reserverer rommet.
 • Munnbind skal brukes når du oppholder deg i fellesområder som resepsjon, kjøkken, studentrom, personalrom, ganger etc. Dette gjelder i alle BDMs lokaler som for eksempel i Norabakken og andre eksterne/innleide lokaler.
 • Ved all type undervisning skal det holdes 2 m avstand mellom personer dersom dette er mulig.
 • Unngå å oppholde deg i fellesområdene. Gå direkte til rommet du skal være i når du kommer til instituttet og forlat instituttet snarest etter aktiviteten er ferdig.
 • Alle som bruker BDMs lokaler skal sette seg inn i smittevernveilederen og ta smitteverntesten.

 

Har du testet postitivt for koronavirus?

Dersom du har deltatt i en BDM-aktivitet plikter du snarest å melde fra hvis du har testet positivt for koronavirus. Gi beskjed til administrasjonssjef Lydia Ulleberg umiddelbart. Vi ønsker å igangsette nødvendig smittesporing og tiltak ved instituttet så raskt som mulig. 

 

 

Under finner du ytterligere informasjon knyttet til smittevern ved BDM. 

Smittevernveilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid og gjelder for alle BDMs lokaler

Veileder for smittevern ved BDM – Rødt nivå

For å sikre at alle som deltar i aktiviteter på huset har satt seg ordentlig inn i vår smittevernveileder, har vi laget en test som skal tas av alle elever, studenter og ansatte.

Ta smitteverntesten her!

Følgende undervisning for elevene ved Musikk på Majorstuen fortsetter som før:

– Hovedinstrument
– Akkompagnement
– Biinstrument
Gjennomføring av samspill og interpretasjon vil kunne få endringer. Det kommer informasjon om endringer til e-postadressene som er oppgitt i Asimut. Tuttiportalen oppdateres etter hvert.

Følgende undervisning for elevene ved Unge Talenter fortsetter som før:

– Hovedinstrument
– Akkompagnement
Gjennomføring av kammermusikk- og gruppeundervisning vil få endringer. Se mer om dette på Tuttiportalen, eller ta kontakt med lederen for ditt undervisningstilbud for mer informasjon.

Gjelder fom 27. november 2020

Per 27. november har et fåtall personer tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt fått påvist smitte. Slik smittesituasjonen i samfunnet er for øyeblikket, ser vi det som sannsynlig at det vil dukke opp flere tilfeller etter hvert. Vi har god kontroll over aktivitetene ved instituttet, og situasjonen knyttet til smittetilfellene håndteres alltid i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi minner om at ansatte, elever og studenter som har symptomer på sykdom ikke møter opp på instituttet, og at smittevernregler følges som foreskrevet. Les mer om smittevern ved BDM under.

 

Barratt Due musikkinstitutt (BDM) påbyr nå bruk av munnbind i alle fellesområder i BDMs lokaler.

Det vil fra og med fredag 30. oktober innføres et påbud om munnbind for alle (over grunnskolealder) som oppholder seg i Barratt Dues fellesområder som resepsjon, kjøkken, studentrom, personalrom, ganger etc. Dette gjelder i alle BDMs lokaler som for eksempel i Norabakken og Fastingsgate.

Man har selv ansvar for å bringe med munnbind, men dersom man likevel skulle glemme dette, vil munnbind være å få kjøpt i resepsjonen for kr.10,-.

Tiltaket vurderes løpende opp mot myndighetenes krav og anbefalinger, gjeldende smittenivå i Oslos befolkning, og risiko for smittespredning ved BDM.

Munnbind anbefales for øvrig også i arbeids- og undervisningssituasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Det vil blant annet kunne gjelde gruppeøvelser, interpretasjoner og møtevirksomhet, og i andre situasjoner der det ikke er mulig å unngå tett kontakt eller opprettholde én meters avstand.

Oslo kommune har påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig. BDM har siden mars praktisert hjemmekontor og gitt retningslinjer for dette i BDMs smittevernveileder:

«Administrativt ansatte skal når ikke annet er mulig ha hjemmekontor. Arbeid i BDMs lokaler kan unntaksvis gjennomføres grunnet særskilte behov, under forutsetning av at gjeldende retningslinjer overholdes.»

Forskjellen fra tidligere er at dette nå også ligger som et påbud fra Oslo kommune og er av den grunn noe skjerpet, også hos oss.

Hjemmekontor ved administrativt arbeid er altså hovedregelen, men det er imidlertid viktig å presisere at i de tilfeller det anses som nødvendig å møtes fysisk kan dette gjennomføres under strenge smittevernhensyn der det anbefales minst 2 meter i mellom tilstedeværende personer.

For spørsmål om undervisning og korona:

Høyskoleavdelingen: Bjørn Einar Halvorsen: bjorn-einar.halvorsen@bdm.no / 414 79 221
Unge Talenter: Mattias Lundqvist: mattias.lundqvist@bdm.no / 905 60 701
Musikkskolen: Scott Rogers: scott.rogers@bdm.no / 904 75 793

 

For spørsmål om produksjoner/konserter og korona:

Kjersti Figenschou: kjersti.figenschou@bdm.no / 916 09 903

 

For spørsmål om reservasjoner og avtaler:

Kjersti Figenschou: kjersti.figenschou@bdm.no / 916 09 903

 

For praktiske spørsmål knyttet til bruk av BDMs lokaler:

Cecile Eeg Johansen, 966 25 539 | cecilie.eeg.johansen@bdm.no 

 

For generelle spørsmål:

Lydia Ulleberg: lydia.ulleberg@bdm.no / 951 71 365

Beslutningsstruktur knyttet til koronatiltak ved BDM

 

Lyder Sagens gt. 2: 

 • Mandag-fredag kl. 09.00-20.00
 • Lørdag kl. 09.00-18.00
 • Søndag stengt 

Norabakken: 

 • Mandag-fredag kl. 11.00-18.00
 • Lørdag kl. 09.00-18.00
 • Søndag kl. 11.00-17.00 

 

Åpningstider i julen
for Lyder Sagens gt. 2 og Norabakken

Instituttet stenger tirsdag 22. desember kl. 16.00. Vi holder stengt i romjulen, og åpner igjen mandag 4. januar 2021.