Smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt

Informasjon om smittevern for alle tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt.

Oppdatert 24. september 2021

SISTE

Nå gjenåpner regjeringen samfunnet! Krav til avstand, registrering, munnbind, kohorttenkning og antallsbegrensninger oppheves fra og med lørdag 25. september kl 16. Det betyr at når vi kommer tilbake til jobb og skole på mandag møter vi til en tilnærmet normal skole- og arbeidshverdag.

Rent praktisk betyr dette at vi fjerner QR-registrering, avstandskrav, enveiskjøring i gangene og rengjøring av instrumenter og utstyr før og etter bruk. Vi kan igjen klemme og håndhilse.

Myndighetene understreker imidlertid at vi ikke er ferdige med pandemien, før den er ferdig globalt. Det betyr at dersom det oppstår et større smitteutbrudd med mutasjoner der vaksinen ikke har effekt, vil restriksjoner kunne gjeninnføres.

God håndhygiene er fortsatt gjeldene, og teste seg om man får luftveisinfeksjoner, før man kan komme tilbake til skole og jobb. Dette er viktig! Dersom man tester positivt, er det fortsatt lovpåbud om isolasjon.

 

Fra denne uken (38) starter massetesting på barnetrinnet. Etter planen skal Helseetaten sende ut selvtester til barnetrinnet i morgen tirsdag. Den første dagen med massetesting på barnetrinnet blir fredag 24. september, deretter skal elevene teste seg hjemme på tirsdager og fredager hver uke.

NB! Massetesting erstatter dermed test for karantene, og det skal ikke lenger smittespores blant nærkontakter på barnetrinnet når elevene tester seg to ganger i uka. Skolen vil i løpet av uka sende ut info til foresatte om dette og coronavertene vil bistå i utdeling av testene.

Se generell informasjon fra Oslo kommune angående dette temaet.

 

Se detaljene knyttet til undervisning og aktivitet ved din(e) avdeling(er) på Tuttiportalen eller Ansattportalen.
Vi anbefaler alle elever, studenter og ansatte til også å sjekke ASIMUT jevnlig, der oppdatert undervisningsinformasjon ligger. 
Skal du øve eller undervise i lokalene til BDM må du sette deg inn i reglene som gjelder for romreservasjon og antall personer som er tillatt per rom. 

Det forventes at alle som benytter våre lokaler tar smittevern på største alvor. Hver og en må ta ansvar for å etterfølge de innførte tiltakene nedfelt i overordnede veileder for smittevern og relevante instrukser og reglementer:

 

Instruks- og reglementoversikt

 

Vi jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger for vår virksomhet som tar hensyn til myndighetenes tiltak og restriksjoner, slik at vi kan opprettholde et så høyt og forsvarlig aktivitetsnivå som mulig.

For mer detaljert informasjon om tiltak knyttet til undervisning, se
Tuttiportalen
for elever, studenter og foresatte, og
Ansattportalen for ansatte.

 

Smitteverntiltak ved Barratt Due musikkinstitutt

 • Dersom du er syk, har symptomer på korona eller har testet positiv for koronavirus, skal du holde deg hjemme.
 • Hold alltid god avstand (minst 1 meter) til andre, med mindre annet av særskilte grunner er bestemt.
 • Vask og desinfiser hendene dine ofte. Benytt deg av hånddesinfeksjonsautomatene som står utplassert i våre lokaler.
 • Før adgang til instituttet, skal alle registrere seg via QR-koder på oppslag ved inngangene til våre lokaler. Alle deltakere i alle aktiviteter skal i tillegg være registrert i ASIMUT.
 • All aktivitet skal registreres i ASIMUT. Om du ikke kan delta på en aktivitet registrert i ASIMUT, eller ikke skal benytte et reservert rom, må rommet frigjøres og navnet ditt fjernes fra ASIMUT.
 • Hver aktivitet skal ha en smittevernansvarlig. Ved undervisning er dette lærer, ved øving er det den som reserverer rommet.
 • Unngå å oppholde deg i fellesområdene. Gå direkte til rommet du skal være i når du kommer til instituttet og forlat instituttet snarest etter aktiviteten er ferdig.
 • Alle som bruker BDMs lokaler skal sette seg inn i smittevernveilederen, relevante instrukser og reglementer.
 • Kun personer som skal delta i en aktivitet i regi av BDM, eller som har et på forhånd avtalt ærend gis tilgang til BDMs lokaler. Foreldre, foresatte eller andre som bringer elever til undervisning eller øving skal ikke inn i BDMs lokaler med mindre annet på forhånd er avtalt med avdelingsleder.

 

Har du testet postitivt for koronavirus?

Dersom du har deltatt i en BDM-aktivitet plikter du snarest å melde fra hvis du har testet positivt for koronavirus. Gi beskjed til administrasjonssjef Lydia Ulleberg umiddelbart. Vi ønsker å igangsette nødvendig smittesporing og tiltak ved instituttet så raskt som mulig. 

 

 

Under finner du ytterligere informasjon knyttet til smittevern ved BDM. 

Smittevernveilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid og gjelder for alle BDMs lokaler

Veileder for smittevern ved BDM

Det er ikke lengre påkrevd bruk av munnbind i våre lokaler. Resterende smitteverntiltak er fremdeles gjeldende, og alle som bruker våre lokaler skal opprettholde disse.

Et fåtall personer tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt har fått påvist smitte. Vi har god kontroll over aktivitetene ved instituttet, og situasjonen knyttet til smittetilfellene håndteres alltid i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi minner om at ansatte, elever og studenter som har symptomer på sykdom ikke møter opp på instituttet, og at smittevernregler følges som foreskrevet. Les mer om smittevern ved BDM under.

 

I forbindelse med smittesporingen før høsten 2021 har det vært aktuelt å skille mellom nærkontakt og husstandsmedlem. Siden 16.august 2021 er det nye regler som gjelder angående vaksinasjonsstatus og/eller alder av den enkelte nærkontakten.

Ved symptomer oppfordres det til å ta en test så fort som mulig, uavhengig av vaksineringsstatus og kontakt med noen som ble testet positivt.

 

 • Alle som har hatt direkte kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19, mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene/tatt testprøven defineres som nærkontakt. Direkte kontakt innebærer:
  • Under to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
  • Direkte fysisk kontakt, eller
  • Direkte kontakt med sekret
  • For eksempel: husstandsmedlemmer, kjærester og nære venner. 
 • Uvaksinerte personer under 18 år som bor sammen med noen som er smittet, settes i karantene.
 • Siden 16.08. tilbys et testregime i stedet for å gå i karantene. Det er ulike tidsfrister for testingen avhengig av vaksinasjonsstatus av den enkelte nærkontakten. Hvis man ikke ønsker å ta alle testene, gjelder fortsatt kravene om karantene.
  • Barn under 12 år, som ikke er et husstandsmedlem: Test 1, så fort som mulig. Test 2, mellom dag 3 og dag 5 (valgfritt) etter siste kontakt med smittede.
  • Barn over 12 år, som ikke er et husstandsmedlem: Test 1 skal bli tatt på dag 1, dag 3 og dag 5.
  • Fullvaksinerte (dvs. 1 uke etter dose nummer 2, eller har hatt covid innen de siste 6 månedene): Trenger ikke å være i karantene, men bør teste seg ved symptomer.
  • Delvaksinerte (dvs. de som kun har fått 1 av 2 doser for mer enn 3 uker siden: Må teste seg mellom dag 3-7, etter siste kontakt med smittede. Vedkommende trenger ikke være i karantene i tiden før mottakelse av testsvaret.
  • Personer som har fått 1 av 2 doser for mindre enn 3 uker siden, og uvaksinerte: Test 1 så fort som mulig, pålegges karantene i 10 dager med mulighet å teste seg ut av karantene på dag 7. Testen på dag 7 må være en PCR-Test (bestilling skjer via Oslo kommune)
 • Det er viktig å presisere at alle kan være smittebærende, selv om man er vaksinert. Det er viktig å kjenne på symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

 

Refererer til FHI angående barn under/over 12 år:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Arbeidsgiver skal vurdere om hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

For spørsmål om undervisning og korona:

Høyskoleavdelingen: Bjørn Einar Halvorsen: bjorn-einar.halvorsen@bdm.no / 414 79 221
Unge Talenter: Mattias Lundqvist: mattias.lundqvist@bdm.no / 905 60 701
Musikkskolen: Scott Rogers: scott.rogers@bdm.no / 904 75 793

 

For spørsmål om produksjoner/konserter og korona:

Ingrid Økland: ingrid.okland@bdm.no / 916 81 595

 

For spørsmål om reservasjoner og avtaler:

Margrethe Marjavara: margrethe.marjavara@bdm.no / 454 56 961

 

For praktiske spørsmål knyttet til bruk av BDMs lokaler:

Cecile Eeg Johansen, 966 25 539 | cecilie.eeg.johansen@bdm.no 

 

For generelle spørsmål:

Lydia Ulleberg: lydia.ulleberg@bdm.no / 951 71 365