Smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt

Informasjon om smittevern for alle tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt.

Oppdatert 28. mai 2021

SISTE

 

 • Byråden i Oslo sendte ut pressemelding om koronasituasjonen i hovedstaden fredag 21. mai. Det åpnes for ytterligere lettelser i smittevernrestriksjonene i Oslo, og det er gledelig å se at dette også påvirker vår virksomhet. Det ble blant annet besluttet at det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge fra og med 26. mai.
  Barratt Due vurderer nye tiltak og restriksjoner fortløpende, og vil oppdatere både nettsider og ASIMUT så fort vi får implementert nye tiltak, restriksjoner eller lettelser i vår virksomhet.  

 

 • Det har blitt innført nye åpningstider og rutiner for drift av Norabakken med bakgrunn i de nye lettelsene fra kommunen. Les mer om disse her (krever innlogging)

 

 • Se detaljene knyttet til undervisning og aktivitet ved din(e) avdeling(er) på Tuttiportalen eller Ansattportalen.
  Vi anbefaler alle elever, studenter og ansatte til også å sjekke ASIMUT jevnlig, der oppdatert undervisningsinformasjon ligger. 

 

 

 

Vi jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger for vår virksomhet som tar hensyn til tiltakene fra Oslo kommune og øvrige myndigheter, slik at vi kan opprettholde et så høyt og forsvarlig aktivitetsnivå som mulig. 
For mer informasjon om gjennomføring av digital undervisning og øvrige tiltak, se
Tuttiportalen
for elever, studenter og foresatte, og
Ansattportalen for ansatte.

 

Smitteverntiltak ved Barratt Due musikkinstitutt

 • Dersom du er syk, har symptomer på korona eller har testet positiv for koronavirus, skal du holde deg hjemme.
 • Hold alltid god avstand (minst 2 meter) til andre.
 • Vask og desinfiser hendene dine ofte. Benytt deg av hånddesinfeksjonsautomatene som står utplassert i våre lokaler.
 • Før adgang til instituttet, skal alle registrere seg via QR-koder på oppslag ved inngangene til våre lokaler. Alle deltakere i alle aktiviteter skal i tillegg være registrert i ASIMUT.
 • All aktivitet skal registreres i ASIMUT. Om du ikke kan delta på en aktivitet registrert i ASIMUT, eller ikke skal benytte et reservert rom, må rommet frigjøres og navnet ditt fjernes fra ASIMUT.
 • Hver aktivitet skal ha en smittevernansvarlig. Ved undervisning er dette lærer, ved øving er det den som reserverer rommet.
 • Munnbind skal brukes når du oppholder deg i fellesområder som resepsjon, kjøkken, studentrom, personalrom, ganger etc. Dette gjelder i alle BDMs lokaler som for eksempel i Norabakken og andre eksterne/innleide lokaler.
 • Ved all type undervisning skal det holdes 2 meter avstand mellom personer dersom dette er mulig.
 • Unngå å oppholde deg i fellesområdene. Gå direkte til rommet du skal være i når du kommer til instituttet og forlat instituttet snarest etter aktiviteten er ferdig.
 • Alle som bruker BDMs lokaler skal sette seg inn i smittevernveilederen og ta smitteverntesten.
 • Eksterne personer gis ikke tilgang til BDMs lokaler, med mindre det er særskilt avtalt. Med eksterne personer menes foreldre, foresatte, publikum og gjester etc. uten helt særskilt avtale om tilgang til lokalene.

 

Har du testet postitivt for koronavirus?

Dersom du har deltatt i en BDM-aktivitet plikter du snarest å melde fra hvis du har testet positivt for koronavirus. Gi beskjed til administrasjonssjef Lydia Ulleberg umiddelbart. Vi ønsker å igangsette nødvendig smittesporing og tiltak ved instituttet så raskt som mulig. 

 

 

Under finner du ytterligere informasjon knyttet til smittevern ved BDM. 

Smittevernveilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid og gjelder for alle BDMs lokaler

Veileder for smittevern ved BDM – Rødt nivå

For å sikre at alle som deltar i aktiviteter på huset har satt seg ordentlig inn i vår smittevernveileder, har vi laget en test som skal tas av alle elever, studenter og ansatte.

Ta smitteverntesten her!

Barratt Due musikkinstitutt (BDM) påbyr nå bruk av munnbind i alle fellesområder i BDMs lokaler.

Det vil fra og med fredag 30. oktober innføres et påbud om munnbind for alle (over grunnskolealder) som oppholder seg i Barratt Dues fellesområder som resepsjon, kjøkken, studentrom, personalrom, ganger etc. Dette gjelder i alle BDMs lokaler som for eksempel i Norabakken og Fastingsgate.

Man har selv ansvar for å bringe med munnbind, men dersom man likevel skulle glemme dette, vil munnbind være å få kjøpt i resepsjonen for kr.10,-.

Tiltaket vurderes løpende opp mot myndighetenes krav og anbefalinger, gjeldende smittenivå i Oslos befolkning, og risiko for smittespredning ved BDM.

Munnbind anbefales for øvrig også i arbeids- og undervisningssituasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Det vil blant annet kunne gjelde gruppeøvelser, interpretasjoner og møtevirksomhet, og i andre situasjoner der det ikke er mulig å unngå tett kontakt eller opprettholde én meters avstand.

Et fåtall personer tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt har fått påvist smitte. Vi har god kontroll over aktivitetene ved instituttet, og situasjonen knyttet til smittetilfellene håndteres alltid i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi minner om at ansatte, elever og studenter som har symptomer på sykdom ikke møter opp på instituttet, og at smittevernregler følges som foreskrevet. Les mer om smittevern ved BDM under.

 

I forbindelse med smittesporing og -utbrudd brukes begrepene nærkontakt og husstandsmedlem. Det kan være utfordrende å vite hva som skiller de to begrepene fra hverandre, så her er en kort avklaring: 

Nærkontakt 

 • Alle som har vært til stede der en smittet person har oppholdt seg (over en viss tidsperiode), pålegges hjemmekarantene, og skal ikke på jobb eller skole. Alle tilstedeværende i samme lokale som personen med koronavirus regnes som nærkontakt til den smittede. 
 • Nærkontakten skal teste seg snarest mulig (test nr. 1). 
 • Nærkontaktens karantenetid varer i 10 dager
 • Nærkontakten har mulighet til å ta en test nr. 2 etter 7 dager dersom man ønsker å forkorte karantenetiden. Test nr. 2 må følgelig være negativ før karantenen kan avsluttes. 

Husstandsmedlem 

 • Hustandsmedlemmer, det vil si alle som bor sammen med en nærkontakt, pålegges også karantene, såkalt ventekarantene, og skal følgelig ikke på jobb, skole eller barnehage. 
 • Alle hustandsmedlemmer oppfordres sterkt å teste seg. 
 • Hustandsmedlemmets karantenetid varer 10 dager eller kortere hvis nærkontakten har fått påvist negativ test nr. 1 (nærkontakten skal fortsatt ha karantene). 

Oslo kommune har påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig. BDM har siden mars praktisert hjemmekontor og gitt retningslinjer for dette i BDMs smittevernveileder:

«Administrativt ansatte skal når ikke annet er mulig ha hjemmekontor. Arbeid i BDMs lokaler kan unntaksvis gjennomføres grunnet særskilte behov, under forutsetning av at gjeldende retningslinjer overholdes.»

Forskjellen fra tidligere er at dette nå også ligger som et påbud fra Oslo kommune og er av den grunn noe skjerpet, også hos oss.

Lyder Sagens gt. 2: 

 • Mandag-fredag kl. 09.00-20.00
 • Lørdag kl. 09.00-18.00
 • Søndag stengt 

Norabakken: 

 • Mandag-fredag kl. 11.00-18.00
 • Lørdag kl. 09.00-18.00
 • Søndag kl. 11.00-17.00 

 

For spørsmål om undervisning og korona:

Høyskoleavdelingen: Bjørn Einar Halvorsen: bjorn-einar.halvorsen@bdm.no / 414 79 221
Unge Talenter: Mattias Lundqvist: mattias.lundqvist@bdm.no / 905 60 701
Musikkskolen: Scott Rogers: scott.rogers@bdm.no / 904 75 793

 

For spørsmål om produksjoner/konserter og korona:

Kjersti Figenschou: kjersti.figenschou@bdm.no / 916 09 903

 

For spørsmål om reservasjoner og avtaler:

Kjersti Figenschou: kjersti.figenschou@bdm.no / 916 09 903

 

For praktiske spørsmål knyttet til bruk av BDMs lokaler:

Cecile Eeg Johansen, 966 25 539 | cecilie.eeg.johansen@bdm.no 

 

For generelle spørsmål:

Lydia Ulleberg: lydia.ulleberg@bdm.no / 951 71 365

Beslutningsstruktur knyttet til koronatiltak ved BDM