Smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt

Informasjon om smittevern for alle tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt.

Oppdatert 17. januar 2022

SISTE

 

I forbindelse med de nye reglene som ble innført natt til 15. desember, har vi satt opp nye rutiner for konserter, andre sammenkomster og undervisning på Barratt Due.

 

Lyder Sagens gate 2 (LS2)

 • QR-kode registering for alle i LS2
 • Det er lov å ha med eksterne i lokalene våre, inntil videre. De må registrere seg med QR-koden.
 • Antallsbegrensinger i alle rom (som tidligere)
 • Munnbindpåbud (gjelder også ved arrangementer)
 • Smittevernutstyr er alltid tilgjengelig

 

Kammersalen:

 • Kapasitet totalt: 30 personer inkludert utøvere, lærere og publikum, uavhengig alder
 • Alle som ikke er i samme kohort (f.eks. skoleklasse), skal holde 1m avstand til enhver tid
 • 20 stoler er satt opp på faste markerte plasser med én meters avstand
 • Første rad har 2m avstand til scenen

 

Stuen:

 • Kapasitet totalt: 15 personer inkludert utøvere, lærere og publikum, uavhengig alder
 • Alle som ikke er i samme kohort (f.eks. skoleklasse), skal holde 1m avstand til enhver tid
 • 15 stoler er satt opp på faste plasser med én meters avstand
 • Første rad har 2m avstand til scenen
  • NB: Viktig å ha god plass til scenen

 

Antall personer per rom Lyder Sagens gate 2


Antallsanbefalingen er et maksantall. Den ansvarlige for den enkelte aktivitet må selv vurdere om
antallet må nedjusteres etter aktivitetens karakter og bruk av ekstra utstyr.


Rom

Anbefalt antall ved klasseromsundervisning, strykere og pianister

(3 kvm per person)

Anbefalt antall for sangere og blåsere

(4 kvm per person)

Studio 01

2

2

Studio 02

5

5

Salen

8

6

Klasserom

9

6

Resepsjonen

6

Studio 10

5

4

Studio 13

4

3

Studio 14

3

2

Studio 22

11

8

Studio 24

3

2

Studio 25

2

1

Studio 30

6

5

Studio 31

2

1

Studio 32

8

5

Møterom 3. etg.

4

 

 

Norabakken (P75C)

 • QR-kode registering for alle i Norabakken
 • Antallsbegrensinger i alle rom (som tidligere)
 • Smittevernutstyr er alltid tilgjengelig

 

Antall personer per rom Norabakken

 

Antallsanbefalingen er et maksantall. Den ansvarlige for den enkelte aktivitet må selv vurdere om
antallet må nedjusteres etter aktivitetens karakter og bruk av ekstra utstyr.


Rom

Anbefalt antall ved klasseromsundervisning, strykere og pianister

(3 kvm per person)

Anbefalt antall for sangere og blåsere

(4 kvm per person)

Ensemblerommet

5

3

Orkestersalen

17

14

Flygelsalen

6

5

Studio 103, 105, 109,
110, 210, 214 og 215

2

2

Alle øvrige studio

1

1

 

Eksterne lokaler

 • QR-kode registering for alle i lokalene
 • Lokalet er tilpasset størrelsen av gruppen
 • Smittevernutstyr er alltid tilgjengelig

 

Tiltakene gjelder i fire uker, inntil videre.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingene det gjelder, eller Yvonne Gloy.

 

Takk for at du bidrar og ikke minst:

 • hold deg hjemme og test deg når du er syk
 • ha god håndhygiene
 • hold 1 meter avstand til andre der det er mulig
 • unngå å håndhilse og klemme

 

Har du testet postitivt for koronavirus?

Dersom du har deltatt i en BDM-aktivitet plikter du snarest å melde fra hvis du har testet positivt for koronavirus. Gi beskjed til administrasjonssjef Lydia Ulleberg umiddelbart. Vi ønsker å igangsette nødvendig smittesporing og tiltak ved instituttet så raskt som mulig. 

 

 

Under finner du ytterligere informasjon knyttet til smittevern ved BDM. 

Et fåtall personer tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt har fått påvist smitte. Vi har god kontroll over aktivitetene ved instituttet, og situasjonen knyttet til smittetilfellene håndteres alltid i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi minner om at ansatte, elever og studenter som har symptomer på sykdom ikke møter opp på instituttet, og at smittevernregler følges som foreskrevet.

 

For spørsmål om undervisning og korona:

Høyskoleavdelingen: Bjørn Einar Halvorsen: bjorn-einar.halvorsen@bdm.no / 414 79 221
Unge Talenter: Mattias Lundqvist: mattias.lundqvist@bdm.no / 905 60 701
Musikkskolen: Scott Rogers: scott.rogers@bdm.no / 904 75 793

 

For spørsmål om produksjoner/konserter og korona:

Ingrid Økland: ingrid.okland@bdm.no / 916 81 595

 

For spørsmål om reservasjoner og avtaler:

Yvonne Gloy: yvonne.gloy@bdm.no / 457 29 218

 

For praktiske spørsmål knyttet til bruk av BDMs lokaler:

Cecile Eeg Johansen: cecilie.eeg.johansen@bdm.no / 966 25 539

 

For generelle spørsmål:

Lydia Ulleberg: lydia.ulleberg@bdm.no / 951 71 365