Hovedsponsor
Foto av: Julia M. Cameron

Personvernerklæring for elever

Informasjon om hvordan BDM håndterer personopplysninger til søkere og elever tilknyttet Musikkbarnehagen, Instrumentalopplæring, Musikk på Majorstuen (M@M) og Unge Talenter (UT).

BDM har behov for å behandle personopplysninger når du søker om opptak til våre utdannings- og talenttilbud.

 • Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysninger som blir behandlet i søknadsprosessen er kontaktinformasjon til elev og foresatt(e), fødselsdato, kjønn, navn på nåværende skole og klasse, kontaktinformasjon til nåværende skole, tillatelse til overføring av mappe fra tidligere skole, tillatelse til nødvendig informasjonsdeling mellom Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt, navn og kontaktinformasjon til nåværende musikkskole/-lærer og informasjon om foreldreansvar.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Opplysningene hentes fra deg selv.
 • Utlevering
  For søkere og elever ved Musikk på Majorstuen skole og Edvard Munch VGS kan opplysningene utleveres til Majorstuen skole, Edvard Munch VGS og elevens lærere.
 • I hvilket system behandles personopplysningene?
  Personopplysningene behandles i WordPress, BizView og Websak (sistnevnte gjelder elever ved Musikk på Majorstuen og Edvard Munch VGS)
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å behandle søknaden din. Dersom du får innvilget elevplass, lagrer vi opplysningene så lenge du er tilknyttet et utdanningsforløp ved BDM. Arkivregler kan imidlertid pålegge virksomheten en plikt til å lagre personopplysninger for en lengre periode.

BDM har behov for å behandle dine personopplysninger i planlegging og gjennomføring av undervisning. 

 • Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Ved behov for tilrettelegging grunnet helserelaterte behov er det rettslige grunnlaget artikkel 9 nr.2 bokstav b.
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysningene som behandles i undervisningssammenheng er navn, kontaktinformasjon, tlf.nr, oppmøtestatistikk og i enkelte tilfeller helserelaterte opplysninger.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Personopplysningene er hentet fra deg selv.
 • Utlevering
  For elever ved Musikk på Majorstuen skole kan opplysningene utleveres til Majorstuen skole og elevens lærere.
 • I hvilket system behandles personopplysningene?
  Tjenestetilbydere av datasystemer for gjennomføring av undervisning, herunder Braathe– leverandør av BDM studieadministrative system Office365 og ASIMUT.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Personopplysninger innhentet i forbindelse med undervisning lagres så lenge du er tilknyttet et undervisningsforløp ved BDM. Personopplysninger innhentet ved registrering av fremmøte (ASIMUT), slettes automatisk etter 18mnd. Personopplysninger innhentet i forbindelse med undervisning blir slettet når eleven er ferdig, diplom for fullført deltakelse lagres på ubestemt tid. 

BDM har behov for å behandle dine personopplysninger når du kontakter oss med spørsmål, for informasjon og/eller for veiledning.

 • Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr.2 bokstav b.
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysninger som behandles i forbindelse med elevhenvendelser kan være kontaktinformasjon (tlf. nummer, postadresse og epostadresse) fødselsnummer, elevtilknytning (kull, undervisningsprogram, permisjoner og lignende), helserelaterte opplysninger og annen informasjon du selv gir oss i forbindelse med henvendelsen.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Personopplysningene hentes fra deg selv.
 • Utlevering
  BDM utleverer ikke personopplysninger innhentet ved elevhenvendelser.
 • I hvilket system behandles personopplysningene?
  Tjenestetilbydere av datasystemer, herunder Braathe– leverandør av BDM studieadministrative system Office365. Det er kun administrasjonen som har tilgang på opplysningene. Kun ansatte som har tjenstlige behov for tilgang til personopplysninger, skal få slik tilgang.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å behandle henvendelsen din. I enkelte tilfeller vil saksbehandling lagres til du har avsluttet ditt elevforhold til Barratt Due.

Barratt Due musikkinstitutt (BDM) ønsker å synliggjøre sine aktiviteter og arrangementer gjennom video, lyd og bilde, dette både som en del av ekstern markedsføring av våre tilbud, som interninformasjon i våre informasjonskanaler (barrattdue.no og intranett), og synliggjøring i de sosiale medietjenestene Youtube og Meta.

 • Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr.1 a). Samtykkeskjema må være fylt ut på forhånd, se lenke under. Etter personvernloven §5 og personvernforordningen artikkel 8 nr.1 skal BDM legge til rette for at samtykke for barn under 13 år blir gitt eller godkjent av den som har foreldreansvar for barnet. 
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysninger som blir behandlet i denne sammenheng er foto, lyd og videoopptak i forbindelse med undervisning, BDM arrangementer og konserter.  
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Personopplysningene er hentet fra deg selv og BDM sine aktiviteter og arrangementer.
 • Utlevering
  Bilder/videoopptak benyttes i våre informasjonskanaler (barrattdue.no og intranett), og i sosiale medietjenester som Youtube, Instagram og Meta.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Etter personvernforordningens bestemmelse art.17 nr.1, legger BDM opp til sletting når det ikke lenger er nødvendige for formålet som det ble samlet inn eller behandlet for. BDM har utarbeidet rutiner for lagring og sletting for hvert enkelt formål. 

  Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.  

Samtykkeskjema, klikk her

BDM har behov for å samle inn nødvendige data i forbindelse med bestilling av reise og utveksling i regi av Unge talenter.

 • Rettslig grunnlag
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysninger som behandles er: kontaktinformasjon (tlf. nummer, postadresse og epostadresse), passnummer fødselsnummer, studieinformasjon (kull, BDM program) og informasjon du selv gir oss i forbindelse med henvendelsen.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Personopplysningene hentes fra deg selv.
 • Hvor behandles personopplysningene
  Personopplysninger behandles i BDM administrative digitale systemer Outlook, Teams/Sharepoint. Det er kun administrasjon og ansvarlige faglærere/foreldre som gis tilgang til denne informasjonen.
 • Utlevering
  Opplysningene kan utleveres til partnerinstitusjonen hvor utvekslingen foregår, samt aktuelt reisebyrå.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Opplysninger innhentet i forbindelse med reise og utveskling slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Med formål å forvalte BDM eiendommer og sørge for BDM elevers sikkerhet, har BDM installert adgangskontrollanlegg ved BDM lokaler. Anlegget består av kortlesere, plassert ved inngangspartiene.

 • Rettslig grunnlag
  Rettslig grunnlag for behandlingen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f. BDM vurderer at interesser tilknyttet materiell og personlig sikkerhet veier tyngre enn de registrertes rettigheter.  
 • Kategorier av personopplysninger
  Når adgangskort registreres i kortleser loggføres kortnummer og passeringsdata ved ankomst.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Personopplysningene hentes fra deg selv.
 • Hvor behandles personopplysningene
  Personopplysninger i forbindelse med adgang til BDM lokaler behandles i Infratec HiSec AIMS.
 • Utlevering
  Opplysningene utleveres ikke til andre aktører. Infratec og Securitas kan få innsyn ved behov for brukerstøtte ev. feilretting i systemet.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS.
 • Lagring
  Opplysninger innhentet i forbindelse med adgang til BDM lokaler lagres så lenge du er tilknyttet et tilbud ved BDM. Adgang til BDMs lokaler og historikk fjernes når eleven slutter i sine aktivitet(er) ved instituttet.

Når du besøker vår hjemmeside vil du få opp spørsmål om du godtar cookies (også kjent som informasjonskapsler). Dette er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når brukeren åpner en nettside. Cookies brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer eller registrere brukerens bevegelser på nettstedet.

 • Rettslig grunnlag
  Rettslig grunnlag for behandlingen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.
 • Kategorier av personopplysninger
  Personopplysninger som behandles ved besøk BDM nettside er IP-adresse, aktivitetsmønster på nettside. 
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Besøkende på vår hjemmeside barrattdue.no. Besøkende blir bedt om samtykke til cookies ved første innlogging. 
 • Hvor behandles personopplysningene
  1) Cookie Information – loggfører IP-adresse og samtykke til datainnhenting. 2) Google Analytics – innhenter brukerdata til rapportering og statistikk over nettsidetrafikk
 • Utlevering
  Ved behov for brukerstøtte får CoreTrek AS tilgang til nettsiden. På nettsiden ligger det også en Facebook-pixel, som brukes til å spore brukeroppførsel på internett, slik at BDM kan lage og vise relevante annonser til brukere av nettsiden.
 • Overføring til utlandet?
  BDM overfører ikke personopplysninger til internasjonale organisasjoner eller virksomheter utenfor EU/EØS. Google kan overføre informasjon til tredjestater eller internasjonale organisasjoner dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjestater behandler informasjon på vegne av Google. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern 
 • Lagring
  Vi viser til Googles retningslinjer for innhenting og oppbevaring av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Metas tjenester. Meta gir BDM tilgang til brukerstatistikk fra våre Meta-profiler (f. eks. Facebook og Instagram) slik at vi kan analysere hvordan innholdet vårt blir mottatt. Annonser rettes mot brukerne av våre profiler.

 • Rettslig grunnlag
  Rettslig grunnlag for behandlingen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f. 
 • Kategorier av personopplysninger
  Hvilke personopplysninger Meta behandler for å vise deg annonser kan du lese her.
 • Hvor er opplysningene hentet fra?
  Besøkende på Facebook og Instagram.
 • Hvor behandles personopplysningene?
  Meta Business Manager.
 • Utlevering
  Ved behov for brukerstøtte får Mint Media As tilgang til Meta Business Manager. For mer informasjon om hvordan Meta bruker dine personopplysninger, klikk her.
 • Overføring til utlandet?
  Meta er tilsluttet rammeverket kalt Privacy Shield, som omhandler overføring av personopplysninger fra bla.a. EU til USA. Les mer her
 • Lagring
  Vi viser til Metas retningslinjer for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

Etter personvernforordningen ar. 15-23 har du rett til å be om innsyn i personopplysningene som behandles av BDM, og be om at opplysningene slettes, korrigeres, begrenses og utleveres. Mer om dette og rutiner for å utøve sine rettigheter finner du her.

Hvis du har spørsmål om Barratt Due musikkinstitutts personvernerklæring, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter kontakt Lydia.Ulleberg@bdm.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Datatilsynet kan kontaktes dersom informasjonen/bistanden vi gir ikke er tilstrekkelig.