Yoko Toda har en solid musikkfaglig utdannelse fra både Tokyo og Oslo. Hun vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt siden 2000, og underviser nå studentene ved Høyskolen.

Yoko Toda

Fagområde

Akkompagnement

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Yoko Toda er en aktiv akkompagnatør, kammermusiker og orkesterpianist. Hun er født i Osaka, Japan, i 1973, og begynte fem år gammel å spille piano. I tillegg til sitt pedagogiske virke er hun ansatt som ballettrepetitør ved Den Norske Opera og Ballett. 

Yoko Toda er utdannet ved Kunitachi College of Music i Tokyo, hvor hun i 1996 mottok Takeoka-prisen for beste eksamen. Etter en studie av Franz Liszt ble hun i 1998 uteksaminert med en mastergrad ved Kunitachi College of Music.

I 2000 mottok Toda et Rotary-stipend som ga henne anledning til å studere som hospitant med professor Jiri Hlinka ved Barratt Due musikkinstitutt. To år senere var hun solist med Barratt Dues orkester i Universitetets aula, og hadde en egen solo-recital under Festspillene i Bergen.

Yoko Toda har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt som pedagog siden 2003. Siden 2009 har hun vært fast ansatt som høyskolelektor, og jobber ved akkompagnement-seksjonen ved Høyskolen.