Det er viktig å stadig lære mer, finne nye veier og utvikle seg selv og sin gjerning.

Synnøve Hannisdal

Fagområde

Trombone

Avdeling

Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

458 89 279

Synnøve Hannisdal er trombonelærer, kammermusikklærer og dirigent og underviser på Musikk på Majorstuen. 

Hannisdal studerte ved Norges musikkhøgskole og The Juilliard School, med utøverdiplom på trombone og senere hovedfag i musikkpedagogikk. Hun har også studert orkesterdireksjon under Sigmund Torp ved Norges musikkhøgskolen (Ensembleledelse 2).

Hun  har dirigert i Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester siden 2003, og er æresmedlem i orkesteret.

Hannisdal arbeider også i Oslo kulturskole, der hun har ledet lørdagsskolen fra 2013 til 2018. Ansatt i Oslo kulturskole og ved Barratt Due musikkinstitutt gjennom en årrekke, har Hannisdal utdannet mange unge trombonister og ensembler.

Synnøve Hannisdal mener det er viktig å stadig lære mer, og sommeren 2017 deltok hun som aktiv utøver i mesterklasse med Stavanger Brass Band, der hun hadde Bjarte Engeset og Trond Korsgård som sine lærere.