Gjennom musikk uttrykker vi hvem vi er og hva vi vil. Min oppgave som pianist og pedagog er å hjelpe unge musikere med å videreutvikle sin musikalske identitet.

Sun-Young Ju-Friedensburg

Fagområde

Klaver

Avdeling

Høyskolen og Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

477 69 993

Sun-Young Ju-Friedensburg er en erfaren pianist, kammermusikker og akkompagnatør. Hun har etablert seg som en av Norges fremste pianopedagoger, og flere av elever hennes har vunnet priser i nasjonale konkurranser.

Sun-Young Ju-Friedensburg har en master i utøvende musikk og kammermusikk samt to solisteksamener. Hun kommer fra Sør-Korea og er utdannet ved musikkhøyskolene i Detmold, Hannover, Rotterdam og Köln. Hun har studert med Einar Steen-Nøkleberg, Roland Pröll, Barbara Grajewska og Ulla Graf, og har fått ytterligere impulser av Jacob Lateiner, Sergio Perticaroli, Wolfgang Manz, Lew Naumow, Konrad Elser, Helmut Deutsch, Günter Ludwig, Jens Harald Bratlie og Håvard Gimse.

Som prisvinner i nasjonale konkurranser debuterte Ju-Friedensburg 1987 i byen Busan i Sør-Korea og deretter i 1997 i filharmonien i Rotterdam. Siden har hun opptrådt regelmessig som solist og kammermusikker i Sør-Korea, Belgia, Nederland, Tyskland og i Norge.

Sun-Young Ju-Friedensburg bosatte seg i Norge i 2001 etter å ha vært ansatt som amanuensis i pianoundervisning og akkompagnement ved musikkhøyskolen i Köln. Hun har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt som pedagog siden 2011 og underviser ved Unge Talenter og Musikk på Majorstuen.