Stephan Barratt-Dues pedagogiske virke er betydelig. En rekke av hans tidligere fiolinstudenter er i dag blant de fremste musikere og solister i Norge og internasjonalt.

Stephan Barratt-Due

Fagområde

Fiolin, rektor og kunstnerisk leder

Avdeling

Rektoratet

Kontaktinformasjon

Stephan Barratt-Due er tredjegenerasjon fiolinist i den tradisjonsrike musikerfamilien Barratt-Due. Siden debuten i 1981 har han vært en svært aktiv utøver som solist, kammermusiker og orkesterleder med utallige turneer i Norge og internasjonalt, samt medvirket i en rekke CD- og TV-innspillinger. Stephan Barratt-Due har siden 1985 vært rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt.

Stephan Barratt-Due studerte fiolin ved Musikkhøgskolen i Oslo, ved Academic Internationale de Musique de Chambre i Nederland, med professor Alberto Lysy ved International Menuhin Music Academy i Sveits, og med Camilla Wicks ved San Francisco Conservatory of Music. Han spiller på en fiolin bygget av J. B. Guadagnini i 1751, stilt til rådighet av Dextra Musica.

Etter en oppsiktsvekkende debut med recital og som solist med orkester i 1981, har Stephan Barratt-Due vært en sentral aktør i norsk musikkliv. Fra 1990 til 1996 var han kunstnerisk leder for Kristiansand Symfoniorkester og Kammerorkester. Samtidig var han også en av initiativtagerne til, og kunstnerisk leder for, Kristiansand Kammermusikkfestival. Siden 1998 har han vært kunstnerisk leder for kammerorkesteret Oslo Camerata, «Orchestra in Residence» ved Barratt Due musikkinstitutt. Oslo Camerata har gjort seg bemerket gjennom hyppige opptredener i Norge og i mange europeiske land, i Sør-Amerika og Asia, samt TV-produksjoner og CD-innspillinger for bl.a. Naxos International.

Barratt-Due overtok ledelsen av Barratt Due musikkinstitutt (BDM) i 1985 og instituttet har siden den tid utviklet seg til en betydelig aktør i musikkopplæring og musikkutdanningssektoren i Norge. BDM regnes i dag bl.a. som nasjonalt ledende innen talentutvikling. En lang rekke av landets toneangivende musikere har sin bakgrunn fra dette miljøet.

Stephan Barratt-Dues personlige pedagogiske virke er omfattende. En rekke av hans tidligere fiolinstudenter er i dag blant de fremste musikere og solister i Norge og internasjonalt. Blant dem kan nevnes Vilde Frang, Henning Kraggerud, Øyvind Bjorå, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam Welde, Ludvig Gudim, Mari Silje Samuelsen og Catharina Chen. Velkjent er duo-samarbeidet med bratsjisten og fiolinisten Soon-Mi Chung. De to var ektefeller frem til 2015. For sin omfattende innsats for norsk musikkliv og sitt virke som pedagoger har de to sammen mottatt en rekke priser, blant dem Lindemanprisen (2007), Oslo bys kulturpris (1998), Anders Jahres Kulturpris i (2010) og Norsk Kulturråds ærespris (2012). Barratt Due mottok i tillegg Bergesenprisen i 2000.

Stephan Barratt-Due er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden samt Ridder 1. klasse av Finlands Lejon Orden.