Solveig Valebjørg underviser i klarinett og kammermusikk ved Musikk på Majorstuen.

Solveig Valebjørg

Fagområde

Klarinett og kammermusikk

Avdeling

Musikkskolen

Stilling

Lærer i klarinett

Kontaktinformasjon

Solveig Valebjørg er klarinettist og har lang erfaring som utøver i landets forsvarskorps, orkestre og andre ensembler. Hun er også en ettertraktet pedagog og er veldig engasjert i sitt pedagogiske arbeid.

Valebjørg har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole med en bachelor i klarinett utøvende og praktisk-pedagogisk utdanning. Hennes lærere var Tove Bratbakk og Prof. Hans Christian Bræin. Solveig Valebjørg jobber som faglærer ved Musikk på Majorstuen. I tillegg til dette har hun i flere år jobbet i kulturskolen i Nedre Eiker, dirigerer skolekorps og amatørkorps.

Solveig Valebjørg har vært tilknyttet Barratt Due Musikkinstitutt som pedagog siden januar 2019.