I tillegg til å være prosjektkoordinator er Sjur Bjærke også ansvarlig for instituttets notearkiv og faglitteratur.

Sjur Bjærke

Fagområde

Prosjektkoordinator

Avdeling

Stab

Kontaktinformasjon

Telefon:

932 63 899

Sjur Bjærke er prosjektkoordinator og har ansvaret for regi- og inspisientoppgaver i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av store symfoniske prosjekter. I tillegg er han ansvarlig for Barratt Due musikkinstitutts notearkiv og samling av faglitteratur.

Sjur Bjærke er kontrabassist og tok diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 1984. Han var kontrabasslærer på Fagskolen, senere Unge Talenter, i perioden 1989 – 2015 og har siden 1996 også arbeidet med ulike administrative oppgaver.

Som prosjektkoordinator samarbeider han tett med kunstnerisk og musikkfaglig leder om å finne gode løsninger på praktiske spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene han koordinerer. I tillegg har Bjærke ansvaret for å ivareta praktiske oppgaver knyttet til oppdatering og innlån og utlån av noter i instituttets notearkiv og samling av faglitteratur.