I tillegg til å være prosjektkoordinator er Sjur Bjærke også ansvarlig for driften av instituttet.

Sjur Bjærke

Fagområde

Prosjektkoordinator og driftansvarlig

Avdeling

Stab

Kontaktinformasjon

Telefon:

932 63 899

Sjur Bjærke er prosjektkoordinator og driftsansvarlig ved instituttet. Som prosjektkoordinator har han ansvaret for regi- og inspisientoppgaver i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av store symfoniske prosjekter, samt er ansvarlig for Barratt Due musikkinstitutts notearkiv og samling av faglitteratur. Som driftsansvarlig koordinerer og formidler han alle oppdrag som skal utføres av vaktmester, pianostemmer og Barratt Dues alle øvrige eksterne leverandører av tekniske og håndverksmessige tjenester.

Sjur Bjærke er kontrabassist og tok diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole i 1984. Han var kontrabasslærer på Fagskolen, senere Unge Talenter, i perioden 1989 – 2015 og har siden 1996 også arbeidet med ulike administrative oppgaver.

Som prosjektkoordinator samarbeider han tett med kunstnerisk og musikkfaglig leder om å finne gode løsninger på praktiske spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene han koordinerer. I tillegg har Bjærke ansvaret for å ivareta praktiske oppgaver knyttet til oppdatering og innlån og utlån av noter i instituttets notearkiv og samling av faglitteratur. 
Sammen med IT og resepsjonen, utgjør Bjærke drift-& IKT-gruppen, eller DIKT-gruppen ved Barratt Due.