Peder Barratt-Due jobber som assisterende kommunikasjonskonsulent i Staben ved Barratt Due musikkinstitutt.

Peder Barratt-Due

Fagområde

Kommunikasjon

Avdeling

Stab

Stilling

Assisterende kommunikasjonskonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

41009791

Peder er prosjektkoordinator og assisterende kommunikasjonskonsulent på Barratt Due.

Peder Barratt-Due har en dobbel bachelor i Electronic Production & Design og i Film Scoring fra Berklee College of Music (2012-2016) hvor han studerte komposisjon med prof. Marti Epstein.
Som komponist har Peder hatt sine verk framført på en rekke festivaler, blant annet MA/IN Materia/Italia, Echofluxx, Praha/Tsjekkia, Segnali Milano/Italia, Bowling Green New Music Festival, Bowling Green/USA, Edinburgh International Festival, Edinburgh/Skottland, ULTIMA, Valdres Sommersymfoni og Interpuls i Norge. Verkene hans har vært kringkastet på BBC3 og NRK1. I 2020 mottok Peder Musikkforleggerprisen «Årets Gjennombrudd – Klassisk/Samtid» for bratsjduetten «Ildfluer».

Siden høsten 2021 har Peder vært påkoblet Barratt Due som prosjektkoordinator for Musikk i teori og praksis (MITOP), et læreverk i musikkhistorie, teori og hørelære for barn og unge, 10-19 år.
Som koordinator har Peder vært ansvarlig for kommunikasjon, samarbeidsprosjekter, søknads- og rettighets søk, og delt ansvar for framdrift og utvikling av læreverket.
I april 2024 tok Peder stilling som assisterende kommunikasjonskonsulent med oppgaver knyttet blant annet vedlikehold, oppdatering av nettsider og bilde bevaring.

Peder har sin arbeidsplass som assisterende kommunikasjonskonsulent i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2.