Øystein Martin Dulsrud Klungnes er studiekonsulent og er behjelpelig ved spørsmål og henvendelser fra studentene.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes

Fagområde

Studiekonsulent

Avdeling

Høyskolen

Stilling

Studiekonsulent

Kontaktinformasjon

Øystein Martin Dulsrud Klungnes er tidligere elev og student ved Barratt Due og har tidligere jobbet som resepsjonist ved instituttet.

Klungnes kommer fra Oslo og studerer for tiden på Siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere studert ved Operahøgskolen på Kunsthøgskolen i Oslo.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes har tidligere vært elev ved Unge Talenter og student ved Høyskolen Barratt Due. Han tok en fireårig bachelor i klassisk sang, og ble uteksaminert våren 2020.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes begynte å arbeide ved Barratt Due musikkinstitutt som resepsjonist i 2016 og ble fast ansatt i 2018. I dag arbeider han i studieadministrasjonen.