Øystein Martin Dulsrud Klungnes er resepsjonsvakt og er behjelpelig ved spørsmål og henvendelser ved instituttet.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes

Fagområde

Studieadministrasjon

Avdeling

Høyskolen

Stilling

Studiekonsulent

Kontaktinformasjon

Øystein Martin Dulsrud Klungnes er tidligere elev og student ved Barratt Due og har jobbet som resepsjonist ved instituttet siden 2o16.

Klungnes kommer fra Oslo og studerer for tiden ved Operahøgskolen på Kunsthøgskolen i Oslo. Ved siden av arbeidet som resepsjonist, jobber han som frilanssanger og gjør ulike oppdrag. Klungnes underviser også i sang privat.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes har tidligere vært elev ved Unge Talenter og student ved Høyskolen Barratt Due. Han tok en fireårig bachelor i klassisk sang, og ble uteksaminert våren 2020.

Øystein Martin Dulsrud Klungnes begynte å arbeide ved Barratt Due musikkinstitutt som resepsjonist i 2016 og ble fast ansatt i 2018. I dag er hans arbeidsområder i studieadministrasjonen opptaks- og eksamensavvikling.