Nora Taksdal underviser elever ved Musikk på Majorstuen og Unge Talenter. Hun spiller på en bratsj utlånt av Sparebankstiftelsen Dextra Musica – bygget av Domenico Buzan i Venezia i 1745. 

Nora Taksdal

Fagområde

Bratsj, kammermusikk og interpretasjon

Avdeling

Musikk på Majorstuen Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

926 15 072

Nora Taksdal er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole, og har solistdiplom fra Folkwang Hochschule i Tyskland.  

Taksdal var med på å grunnlegge Vertavo-kvartetten hvor hun spilte i ti år.  Hun har vært fast ansatt som solobratsjist både i Bergen- og Oslo-Filharmonien, og har siden 2006 vært gruppeleder i Kringkastingsorkestret. Hun har også bakgrunn fra Det Norske Kammerorkester og flere samtidsmusikkensembler. Taksdal har variert bakgrunn fra inn- og utland som solist, kammermusiker, improvisator (i samarbeid med musikere som Ketil Bjørnstad, Bugge Wesseltoft og Sinikka Langeland), musikkformidler og pedagog. Hun har laget en rekke radioprogrammer for NRK P2.

Taksdal har undervist ved Universitetet i Oslo, Griegakademiet i Bergen, Norges Musikkhøgskole og ved Barratt-Due musikkinstitutt. Hjertebarna hennes er de sprell levende musikkelevene ved Majorstuen skole.

Taksdal er lektor i instrumentalpedagogikk, og underviser blant annet i bratsj, kammermusikk og interpretasjon ved Musikk på Majorstuen.