Nina-Marie Førisdal ser på det å formidle musikk som utøver og pedagog som én og samme ting.

Nina-Marie Førisdal

Fagområde

Fiolin

Avdeling

Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

992 93 986

Nina-Marie Førisdal er utøvende musiker og underviser samtidig i fiolin ved flere læresteder. Ved Barratt Due musikkinstitutt underviser hun i fiolin hovedinstrument ved Musikk på Majorstuen. 

Førisdal har studert ved Norges musikkhøgskole med blant annet Terje Moe Hansen, Eivind Aadland og Lars Anders Tomter, samt hatt et utvekslingsopphold i Dresden hos barokkfiolinisten John Holloway. Hun tok også mastergrad ved NMH med Fartein Valens Fiolinkonsert som fordypningsemne, parallelt med utøvende studier hos Detlef Hahn.

Hun valgte tidlig å kombinere utøvende frilansvirksomhet med undervisning, og helt siden hun var 15 år har strykekvartett hatt en viktig plass i Førisdals livet.

I tillegg til undervisningen ved Barratt Dues musikkinstitutt underviser hun også i Grefsen skoles strykeorkester gjennom Oslo musikk- og kulturskole, og ved Ringerike Sommersymfoni.