Marianne Lewis har lang erfaring i å undervise barn og ungdom i sang- og stemmebruk.

Marianne Lewis

Fagområde

Vokal

Avdeling

Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

932 20 404

Marianne Lewis debuterte i Oslo i 1986. Senere har hun opptrådt som solist i inn- og utland og i operaforestillinger, operetter, musikaler og oratorier. Hun har også medvirket til flere plateinnspillinger, og har i tillegg lang erfaring som pedagog.

Lewis er utdannet i sang og sangpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og Musikkhochscule Lubeck, og er en allsidig utøver.

Hun har også lang erfaring som lærer og underviser i sang- og stemmebruk og interpretasjoner ved Musikk på Majorstuen

Ved siden av lektorstillingen ved Barratt Due musikkinstitutt er Marianne Lewis også sangpedagog i Barnekoret ved Den norske Opera og Ballett.