Maja Vie er en del av Team Senteralen, og er involvert i flere av prosjektene til Senter for talentutvikling og Ung Filharmoni.

Maja Vie

Fagområde

Senter for talentutvikling & Ung Filharmoni

Avdeling

Senter for talentutvikling

Stilling

Prosjektkoordinator

Kontaktinformasjon

Telefon:

47663044

E-post:

maja.vie@bdm.no

Maja er prosjektkoordinator ved Senter for talentutvikling Barratt Due. Der jobber hun blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Maja Vie har en bachelor i Kulturledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge og en master i Ledelse fra Høyskolen Kristiania. Ved siden av studiene har Maja Vie blant anna vert med å etablere den klassiske kammermusikkfestivalen Ose Kammerspel, samt å planlegge og gjennomføre andre rytmiske festivaler.

Ved Senter for talentutvikling er Maja Vie involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planleggingen og gjennomføringen av kurs og seminarer. Hun er også med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.