Høyskolelektor Kristin Fyrand Mikkelsen er seksjonsleder ved Musikkskolen Barratt Due.

Kristin Fyrand Mikkelsen

Fagområde

Seksjonsleder klaver, vokal, kirkeorgel og gitar

Avdeling

Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

93 67 18 34

Kristin Fyrand Mikkelsen er utøvende pianist og er seksjonsleder for klaver, vokal, kirkeorgel og gitar ved Musikkskolen Barratt Due. 

Fyrand Mikkelsen er utdannet pianist og har en mastergrad fra Norges musikkhøgskole.

Ved siden av undervisningen er hun frilans pianist og fagleder ved Valdres sommersymfoni. Hun er også kunstnerisk leder for konsertserien Resonans

Hun er ansatt om høyskolelektor ved Barratt Due musikkinstitutt og underviser i klaver, kammermusikk og interpretasjon.