Kari Ravnan har opptrådt som solist og kammermusiker verden rundt, og har også utstrakt erfaring som pedagog

Kari Ravnan

Fagområde

Cello

Avdeling

Unge Talenter, Musikkskolen og Høyskolen

Kontaktinformasjon

Kari Ravnans karriere som profesjonell utøver er omfattende. Hun har vært solist med en lang rekke amerikanske og europeiske orkestre, er nominert til Spellemannprisen og har opptrådt på mange kammermusikkfestivaler, både i Norge og utenlands. Hun har også lang erfaring som pedagog.

Kari Ravnan er født og oppvokst i USA. 13 år gammel startet hun studier med Gabriel Magyar, cellist i Hungarian Quartet, ved National Academy of Arts i Illinois. Senere fortsatte hun som elev av Leonard Rose ved Juilliard School, N.Y.C., deretter Paul Katz ved Eastman School, N.Y., før videre studier bragte henne til Europa og Pierre Fournier i Geneve, William Pleeth i London og Sandor Vegh i Salzburg.

Etter at hun debuterte i Washington D.C. i 1985 og vant Washington International Competition in Cello , har hun opptrådt som solist med blant andre Aspen Philharmonia, Lincoln Symphony, Aldeburgh Festival Orchestra, Bergen Filharmoniske Orkester, Norsk Kringkastingsorkester, Den Norske Operas Orkester, Chamber Orchestra of Europe og Ensemble Modern. Som kammermusikker har Ravnan vært medlem av Zennor String Trio, Prometheus Ensemble i London og Borealis Ensemble i Oslo, som ble nominert til Spellemannprisen. Festivaler hun har gjestet, omfatter Marlboro Music, Martha’s Vineyard Chamber Music Society, Open Chamber Music at Prussia Cove, Leicester International Music Festival og Oslo Kammermusikkfestival.

Hun har opptrådt sammen med bl.a. Michael Tree (Guarneri Kvartett), Anthony Marwood, Sandor Vegh, Norbert Brainen (Amadeus Kvartett), Roger Tapping (Juilliard Kvartett), Marianne Thorsen og Isadore Cohen (Beaux Arts Trio). Ravnan er initiativtager til og kunstnerisk leder for Horten Kammermusikkfest og vinterserien «Horten Kammermusikk» på Stallen.

Ravnan har undervist ved Eastman School of Music i Rochester, New York, og ved Musikkonservatoriet i Trondheim. Hennes elever har bl.a. vunnet Ungdommens Musikkmesterskap, «Æresprisen» i Sparre Olsen-konkurransen og Lincoln Chamber Music Youth Competition i USA.

Kari Ravnan har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt som lektor siden 2008.