En viktig del av Gaute A. Birklunds oppgaver er å tilrettelegge repertoaret for elevene.

Gaute A. Birklund

Fagområde

Klaver

Avdeling

Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

400 13 714

Gaute A. Birklund var tidligere distriktsmusiker og har opptrådt på en rekke festivaler i Norge og utlands. Han underviser i bi-instrument piano ved Majorstuen skole og lærer blant annet elevene å bruke pianoet som et redskap til å øve opp gehøret og få bedre teoretisk innsikt. 

Gaute A. Birklund har Master of Music in Performance fra Royal Northern College of Music, Classe Perfectionnement, fra Conservatoire National de Région Montpellier med Patrick Zygmanowski som lærer, samt Bachelor og pedagogiske studier fra HiA-Musikkonservatoriet og Norges musikkhøgskole.

Gaute A. Birklund har opptrådt på en rekke festivaler i Norge og utlands, blant annet konsertserier og musikkfestivaler i regi av Musikkens venner, Oslo Griegfestival, Kammermusikkserien ved Norrlandsoperan, Kirkefestspillene i Kristiansand, KKKK Festspillene Kristiansund, Mendelssohn International Festival, Manchester, Mørke Nu, Bodø, Oslo Operafestival, Oslo Kulturnatt m.fl. Han har også opptrådt live på TV2 og i svensk radio P2, og ga i 2015 ut CD-en Himmelharpen på Naxos. Han har også vært leder for Norske Musikklæreres Landsforbund og vært akkompagnatør ved Norges Musikkhøgskole.

Før Gaute A. Birklund ble tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt som høyskolelektor var han lærer ved musikklinjen ved flere videregående skoler.