I tillegg til å ha jobbet med økonomi i nesten to tiår, har Erlend Hetterud også lang erfaring som pianolærer og pianist.

Erlend Hetterud

Fagområde

Økonomi og lønn

Avdeling

Stab

Stilling

Økonomileder

Kontaktinformasjon

Telefon:

414 54 247

Erlend Hetterud arbeider som controller og regnskapsansvarlig i administrasjonen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Erlend Hetterud har studert økonomi ved Norges Handelshøyskole. Han er utdannet pianist fra Griegakademiet, og har praktisk-pedagogisk utdanning fra Norges Musikkhøgskole. Han har nesten 20 års erfaring med økonomi og regnskap fra flere ulike bransjer og har i tillegg lang erfaring som freelance pianolærer og pianist.

Som controller og regnskapsansvarlig har Erlend ansvar for regnskapsføring og -avstemming, fakturering og betalingsoppfølging, lønnskjøring og -rapportering, budsjettering, årsoppgjør og diverse rapportering ved Baratt Due musikkinstitutt. Erlend Hetterud har sin arbeidsplass i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2.

Erlend Hetterud ble fast ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt i 2019.