Amanda Aasen arbeider som HR- og lønnskonsulent i administrasjonen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Amanda Aasen

Fagområde

HR og lønn

Avdeling

Stab

Stilling

HR og lønnskonsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

45241514

Amanda Aasen arbeider som lønn- og HR konsulent i administrasjonen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Etter studier ved Handelshøyskolen BI har Amanda en master i ledelse og organisasjonspsykologi.

Amanda utfører oppgaver som er knyttet til HR, lønn, HMS og behandling av personalsaker. I tillegg er hun beskjeftiget med registrering av timelister, og med å oppdatere instituttets lønns- og personalregister. Hun er systemansvarlig for Simployer, Penneo, Berg-Hansen (reisebyrå), Talent Recruiter/onboarding og tar seg også av behandling av sykemeldinger, permisjonssøknader og registrering av fravær og bistår de andre avdelingene ved instituttet. Hun har sin arbeidsplass i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2.