Nytt registreringssystem ved BDMs lokaler

Det har blitt opprettet et nytt registreringssystem for alle som har et ærend i BDMs lokaler. Les mer om det her!

Det nye systemet erstatter den manuelle registreringen på liste i resepsjonen. Registreringssystemet gjelder for alle ansatte, elever, studenter og foresatte, samt eksterne gjester. Registrering skjer nå via QR-koder som henger utenfor alle inngangsdører. Dette gjør vi av smittevernhensyn ved at vi reduserer antall berøringspunkter, og at vi begrenser potensielle flaskehalser ved å effektivisere registreringen, samt at det gir et bedre grunnlag for smittesporing dersom det på et tidspunkt skulle bli behov for det.

Plakater med QR-koder henger utenfor alle BDMs bygninger; Lyder Sagens gt, Fastingsgate og Norabakken, samt ved lokalene til Majorstuen skole som benyttes av Musikkskolens elever. Alle som skal inn i disse bygningene skal registrere seg før de går inn. Skal du fra ett BMD-lokale til et annet, må du registrere deg via QR-koden for begge (eller alle) bygningene du besøker. Dette for å sikre smittesporingen.

Systemet fungerer på følgende måte:
Skann QR-koden ved å åpne kameraet ditt på mobiltelefonen og hold det foran koden. Åpne lenken som da dukker opp på skjermen din. Du blir videresendt til et skjema der du fyller inn navn, telefonnummer og det klokkeslettet du antar at du vil forlate lokalet du er i. Klikk på «Send» og vi mottar din registrering i våre systemer.

Dersom din telefon ikke har innebygget QR-leser må du laste ned en egen app for dette. Har du ikke smarttelefon, ber vi deg kontakte resepsjonen for bistand til registreringen. 

Informasjonen du registrerer, slettes fra våre systemer etter gjeldende personvernregler.