Harald Norvik er ny styreleder for Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt. Foto: Benedicte Christie Knudtzen

Ny styreleder ved Barratt Due musikkinstitutt

Harald Norvik er ny styreleder for Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt. Sammen med resten av styret skal han sette sitt preg på hvordan instituttet skal se ut i fremtiden. Under styremøtet 20. november ble siste styremedlem valgt.

Valgkomitéen til Stiftelsen innstilte Harald Norvik til å bli ny styreleder og han ble formelt valgt i august 2019. Norvik tar over etter Karl Einar Ellingsen, som har vært styreleder de siste tolv årene. Selv om Norvik hittil kun har opplevd norsk musikkliv fra utsiden, skulle det liten overbevisning til før han takket ja til vervet.

Barratt Due har en unik og meget viktig plass i norsk musikkliv, og i det norske samfunn, sier Norvik.

Norvik ble uteksaminert som siviløkonomi ved Norges handelshøyskole i 1971, og har politisk erfaring blant annet som sekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han har i tillegg vært direktør i Aker-gruppen, konsernsjef i Statoil ASA og styreleder blant annet i SAS, Telenor, H. Aschehoug & Co., TV 2 ASA og Oslo Børs.

Siden 2002 har Norvik arbeidet som uavhengig rådgiver og medlem av styrer i nasjonale og internasjonale selskap.
For meg er det en ære og en glede å få anledning til å komme inn i dette miljøet, og å kunne være med på å videreutvikle denne høyt respekterte institusjonen. Jeg har jo gledet meg over musikk, og særlig klassisk, hele livet, og da kan man ikke unngå å legge merke til hvilken enorm betydning Barratt Due har hatt og har i å utvikle, utdanne og foredle musikalske talenter i dette landet, sier Norvik.

Og på spørsmålet om hva slags forhold han har til musikk, svarer Norvik lattermildt:
– Jeg spiller ikke noe instrument selv, ei heller kan jeg glede andre med sang, så det er flere, min kone for eksempel, som har trukket på smilebåndet over å se for seg meg som styreleder for Barratt Due.

Harald Norvik har et nært forhold til klassisk musikk, og forteller at han er spesielt glad i symfoniene til Mozart og Beethoven. Foto: Benedicte Christie Knudtzen

 

Inn i et spennende og utfordrende arbeid
Det arbeides for tiden med flere utfordringer knyttet til Barratt Due musikkinstitutt og dets fremtid. Dette knytter seg særlig til bygningsmassen og instituttets lokalisering, endrede forutsetninger i utdanningssektoren, og prosessen knyttet til Modellutredningen, som har fokus på utvikling av et pre-college-studium knyttet opp mot Høyskolen Barratt Due.

Rektor og kunstnerisk leder ved instituttet, Stephan Barratt-Due, forteller at styret og ikke minst styrets leder, vil være sterkt involvert i disse viktige prosessene fremover.
Harald er åpenbart dyktig, har en imponerende bakgrunn og personlige trekk jeg tror vil bli viktige for instituttet fremover. Vi vil nok ha stor nytte av å kunne trekke erfaringer fra en person som i flere tiår har sittet så sentralt plassert i norsk samfunnsliv. Vi er glade og stolte over å ha fått med en kapasitet som Harald Norvik på Barratt Due-laget, forteller rektoren.

En positiv valgprosess
Norvik ble innstilt av valgkomitéen for Stiftelsen, en komité som består av Kristin Skogen Lund, Christian Ulrik Syse, Martin Eia-Revheim og Stephan Barratt-Due, med direktør Harald Hjort som sekretær. Stephan Barratt-Due forteller at prosessen fram mot valg av ny styreleder har vært spennende og positiv.
– Perioden med vår tidligere styreleder, Karl Einar Ellingsen, var ekspansiv, spennende og meget bra for instituttet. Ellingsen var styreleder for Barratt Due musikkinstitutt i 12 år, så skiftet av styrets leder er bare en naturlig del av veien videre, forteller Barratt-Due. 

Rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, Stephan Barratt-Due, er fornøyd med å ha fått Norvik med på Barratt Due-laget. Foto: Benedicte Christie Knudtzen

 

I tillegg til Norvik, har Per Erik Kise Larsen, direktør for Det norske Kammerorkester, og Peter Maassen, professor ved Universitetet i Oslo, trådt inn i styret.  

Under styremøtet 20. november ble Maassen valgt inn som styremedlem. Han er professor innen høyere utdanningsstudier ved Universitetet i Oslo, og har over 25 års erfaring fra forskning på høyere utdanning.

 

Styret ved Barratt Due musikkinstitutt består i dag av:

Harald Norvik, styreleder
Karin Bruzelius
Torger Ødegaard
Ida Børresen
Per Erik Kise Larsen
Peter Maassen
Hans Offerdal (ansattrepresentant)
Trude Eick (ansattrepresentant)
Øystein Martin Klungnes (studentrepresentant)
Sofia Enger (studentrepresentant)