Musikkskolen

Musikkskolen Barratt Due har individuell undervisning for nybegynnere mellom 6 og 9 år på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, piano (klaver), obo og fagott.

OPPTAK TIL MUSIKKSKOLEN

Søknadsfristen for opptak høst 2022 var 10. januar 2021

 

Musikkskolen gir nybegynnerundervisning og samspill til og med 4. klassetrinn. Elevopptak skjer i hovedsak det året elevene starter i 1. klasse. Musikkskolen er rettet mot familier som ønsker å satse på musikk som en viktig del av barnets hverdag. Det gis individuell undervisning til nybegynnere på strykeinstrumenter, klaver, obo og fagott. 

På kontrabass er det særskilt vurdering for søkere som har deltatt på kontrabasskurs i regi av Barneorkesteret Barratt Due. Kvalifiserte søkere kan tas opp selv om de er eldre enn 9 år, og ved opptak startes hovedinstrumentundervisning umiddelbart. Les mer om kontrabasskurset her.

Målet er å gi nybegynnere et grunnlag til å kvalifisere seg til å satse på musikk

Elever i barneskolealder kan søke om å prøvespille for orkesterplass i Barneorkesteret eller Kammerensemblet (strykere), og fra 5. klasse søke om plass ved Musikk på Majorstuen (strykere, blåsere, klaver).

Informasjon

Søknadsfristen på Musikkskolen Barratt Due er 10. januar for påfølgende høst.

Søknadsskjema er nå åpnet og tilgjengelig her.

For nybegynnere er det en enkel opptaksprøve i perioden mars-mai, i form av en gruppeprøve og en samtale:

 • Opptaksprøven starter med musikalsk samhandling med barna i gruppe. Gruppeprøven varer i ca. 20 minutter.
 • Etter gruppeprøven foretar vi en samtale på ca. 5 min. med barnet og foresatte om motivasjon og forventninger.

Opptaksprøven avdekker i hvilken grad elevene har de ferdigheter som er nødvendige for nyttiggjøre seg individuell undervisning på Musikkskolen. Etter samtalen med foresatte vurderer vi om eleven har tilstrekkelig evne og motivasjon til å nedlegge den innsatsen som kreves.

Ferdighetene som vurderes er:

 • Puls
 • Rytme
 • Synger rent
 • Høre, vise/gjengi om toner er lyse eller mørke, og om bevegelse til lysere eller mørkere toner
 • Oppmerksomhet/fokus under læringsaktiviteten
 • Samhandling med lærer
 • Samhandling i gruppen

En fagjury avgjør hvilke elever som får plass. Momenter som vektlegges av juryen er måloppnåelse i faglige ferdigheter, motivasjon og forståelse for krav til oppfølgning med foresatte hjemme. Dersom antallet kvalifiserte søkere overstiger antallet ledige plasser, avgjør Musikkskolens leder hvem som får plass.

Alle søkere betaler et gebyr på kr. 350,- samtidig med at søknad sendes inn.
Registreringsgebyret refunderes ikke.

(Priser per 1.8.20. Prisen justeres årlig for nytt skoleår)

Hovedinstrument – faktura fra den enkelte lærer:

 • 45 minutter spilletime kr 650 / 60 minutter spilletime kr 800
 • 33-36 uker per skoleår
 • Fakturarutiner jfr. avtale med den enkelte lærer (selvstendig næringsdrivende)

(Priser per 1.8.21. Prisen justeres årlig for nytt skoleår)

Musikk-/samspillgruppe – faktura fra Barratt Due musikkinstitutt:

 • Høstsemester kr 5.100
 • Vårsemester kr 5.100
 • Faktura sendes med forfall august/desember, ca. 33 uker per skoleår

Deltagelse og fravær

 • Elevplass Musikkskolen Barratt Due forutsetter deltagelse hovedinstrument og musikk-/samspillgruppe.
 • Det pedagogiske opplegget forutsetter at man følger et helt skoleår.
 • Undervisningen i musikk-/samspillgruppen gis som ukentlige gruppetimer på 60 minutter i 33 uker per år jfr. Årsplan/semesterplan. Vi følger stort sett Oslo-skolenes skolerute med ferier/fridager, med oppstart ca. 01.09. og avslutning ca. 01.06.
 • Barnet videreføres automatisk til nytt semester/skoleår.
 • Utmelding må skje skriftlig innen 15. 12./15.05., for å unngå neste semesterbetaling.
 • Det gis ikke refusjon for elevfravær. Det gis refusjon ved avlyst musikk-/samspillgruppe mer enn 2 ganger pr semester. 

 

Foresattes ansvar

 • Det er foresattes ansvar å oppdatere mobilnummer og e-post som vi kan nå dere på. Eventuell avlysning av time på kort varsel skjer via SMS.
 • Annen informasjon skjer via e-post og portalsidene, og det er foresattes ansvar å holde seg oppdatert.

 

Øving og motivasjon

 • Det er viktig at foresatte legger til rette for at eleven har en god ramme rundt daglig øving hjemme. 
 • Eleven trenger aktiv bistand og inspirasjon til daglig øving; til å spille musikkstykkene som skal øves inn, terpe ekstra på det som er vanskelig, synge, klappe rytmer, øve på å lese og skrive noter, terpe på tekniske øvelser og utføre øvrige hjemmeoppgaver.
 • Tidspunkter for undervisning på hovedinstrument og i gruppe varierer. Også etter skoletid (om ettermiddagen) og lørdager er det undervisning ved Barratt Due musikkinstitutt.
 • Elever som ikke får orkesterplass eller plass ved Musikk på Majorstuen, eller som ønsker et annet aktivitetsnivå, anbefales å søke andre musikkskoler eller skoleorkestre.

 

Undervisning

 

Hovedinstrument: Alle

 • Spilletimer 45/60 minutter per uke (ut fra alder/modenhet), +- 35 uker per skoleår
 • Samspill: varierende omfang
 • Konsertforberedelser ‐ akkompagnatør: varierende omfang
 • Den enkelte lærer hovedinstrument informerer om oppstart, semesterplan, fakturering hovedinstrument, undervisning og konserter.

 

Musikk-/samspillgruppe på tvers av instrumenter: (nybegynnere)

 • Fokus: Vennskap – Mot til å uttrykke seg – Kunnskap om musikk
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille for hverandre

 

Musikk-/samspillgruppe: (spilt 1-3 år)

 • Fokus: Vennskap – Rytmikk – Samspill
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille sammen og for hverandre
 • Noter/teori

Pianistene har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i klavergrupper.

Blåserne har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i blåsergruppe.

Strykerne (fiolin og cello) har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i flere strykeorkestre.

 

 • Den enkelte lærer musikk-/samspillgruppe informerer om oppstart, semesterplan, undervisning og konserter.

 

Prosjekter / samarbeid / verkstedsarbeid: Alle

 • Perioder i henhold til Årsplan/semesterplan som sendes på e-post (etter hvert på Portalsidene).

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Eilert Hasseldal eller Liv Andersen

Ansatte