Hovedsponsor
Foto: Sverre Chr. Jarild

Kammerensemblet Barratt Due (KENS)

Eleven begynner i Kammerensemblet i sitt 5. spilleår. Normalt er Kammerensemblet for elever i 5., 6. og 7. klasse. Alder: 10-13 år.

KENS er et relativt nytt orkester på Barratt Due, etablert høsten 2016. Orkesteret øver kl. 10.00-12.00 hver lørdag og holder to-tre konserter per semester.

I løpet av orkesterets første år deltok de på Barratt Dues Store Julekonsert i Domkirken, egne konserter på Barratt Dues musikkinstitutt,  UNOFs konsert i Oslo konserthus og på Myraløkka.

I Kammerensemblet arbeider vi mye med å oppdage gleden av å musisere sammen med andre, puste sammen, ha kontakt med hverandre, spille på samme måte, begynne og slutte samtidig, legge merke til de små detaljene og at hver enkelts innsats er avgjørende for hvordan resultatet blir. Vi jobber iherdig hver lørdag og prøvene består av medlemmer i full konsentrasjon i et øyeblikk og fulle av latter i et annet når vi leker og prøver ut nye måter å få fram budskapet i musikken på.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Barratt Due musikkinstitutt og Musikk på Majorstuen skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Orkestrene er basert på aldersinndeling. Eleven kvalifiserer til prøvespill for KENS når eleven er i sitt 5. spilleår, normalt når eleven er i 5., 6. og 7. klasse og 10-13 år gammel. Vi arrangerer prøvespill hvert år for aktuelle kandidater til orkesteropprykk.

 

Informasjon

Orkesteret øver kl. 10.00-12.00 hver lørdag.

Leder for Kammerensemblet er Lina Marie Årnes. 

Søknadsfristen var 10. janaur 2021, og søknadsskjemaet er følgelig nå stengt.

Når du søker må du betale et registreringsgebyr på kr. 300,- samtidig med at søknad sendes inn. Betal registreringsgebyr for Orkesterplass.

  • Fiolin: Mollenhauer: Boy Paganini, Fiocco: Allegro eller Suzuki bok 5.
  • Bratsj: Telemann: Bratsjkonsert, en sats, Marcello: Sonate i G-dur eller Suzuki bok 5.
  • Cello: Bernhard Romberg Cellosonate i C-Dur, 1. Sats, Saint-Saëns: Allegro appassionato, eller Suzuki bok 5.
  • Kontrabass: Vivaldi: Cellosonate nr. 5, 2. sats (allegro ma non troppo), Saint-Säens: Elefanten eller Suzuki bok 5.
  • Vanlig pris for en orkesterplass er kr. 4000,- pr. semester. Dette inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF) og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.

  • Som elev ved Musikk på Majorstuen, er prisen kr. 550,- pr, semester som inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF), og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.

  • Som elev ved Unge talenter, er medlemskap i orkesteret inkludert i Unge talenter-avgiften.
  • Semesteravgiften er, som navnet sier, en avgift som betales for å spille i orkesteret. Denne avgiften betales selv om eleven slutter i løpet av semesteret eller det inntreffer uforutsette omstendigheter som reduserer antall øvelser. Frist for utmelding av orkesteret (som gir betalingsfritak for neste semester) – er 1. desember og 1. mai.
  • Prosedyre ved skade på instrument for elever tilknyttet orkestre

Har du spørsmål, ta kontakt med Lina Marie Årnes på
lina-marie.aarnes@bdm.no