Foto: Sverre Chr. Jarild

Kammerensemblet Barratt Due (KENS)

Orkesteret er for strykere i alderen 10-14 år. KENS jobber mer avansert med samspill og detaljene i musikken.

Dette er et nyoppstartet orkester på Barratt Due som ble etablert høsten 2016. Orkesteret øver fra 10-12 hver lørdag og holder to-tre konserter per semester.

I orkesterets første levår har de deltatt på Barratt Dues Store Julekonsert i Domkirken, egne konserter på Barratt Dues musikkinstitutt,  Unofs konsert i Oslo konserthus og Myraløkka.

I Kammerensemblet arbeider vi mye med å oppdage gleden av å musisere sammen med andre, puste sammen, ha kontakt med hverandre, spille på samme måte, begynne og slutte samtidig, legge merke til de små detaljene og at hver enkelts innsats er avgjørende for hvordan resultatet blir. Vi jobber iherdig hver lørdag og prøvene består av medlemmer i full konsentrasjon i et øyeblikk og fulle av latter i et annet når vi leker og prøver ut nye måter å få fram budskapet i musikken på.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Barratt Due musikkinstitutt og Musikk på Majorstuen skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Orkestrene er basert på aldersinndeling de første årene, men fordi modning, utvikling og innsats ofte er ulik fra person til person, vil mange også ha ulik progresjon. Derfor er vi åpne for at noen forserer tilhørigheten i det enkelte orkester. Vi arrangerer prøvespill hvert år for orkesteropprykk.

 

Informasjon

Orkesteret øver fra 10-12 hver lørdag.

Leder for Kammerensemblet er Lina Marie Årnes. 

Søknadsfrist for opptak påfølgende høst er i begynnelsen av januar hvert år.

  • Vanlig pris for en orkesterplass er kr. 3400,- pr. semester. Dette inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF) og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Musikk på Majorstuen, er prisen kr. 500,- pr, semester som inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF), og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Unge talenter, er medlemskap i orkesteret inkludert i Unge talenter-avgiften.
  • Semesteravgiften er, som navnet sier, en avgift som betales for å spille i orkesteret. Denne avgiften betales selv om eleven slutter i løpet av semesteret eller det inntreffer uforutsette omstendigheter som reduserer antall øvelser. Frist for utmelding av orkesteret (som gir betalingsfritak for neste semester) – er 1. desember og 1. mai.
  •  

Har du spørsmål, ta kontakt med Lina Marie Årnes på
lina-marie.aarnes@bdm.no