Hovedsponsor

Musikkbarnehagen med nytt navn: Musikklek!

Musikkbarnehagen til Barratt Due har fått nytt navn – Musikklek. Vårt flotte tilbud til de minste har en lang og tradisjonsrik historie, men navnet har de senere år blitt noe misvisende. Da Musikkbarnehagen ble etablert av Mary Barratt Due og Henrik Due i 1932, fantes ikke barnehager slik vi kjenner dem i dag. For å gi et bedre bilde av dagens tilbud, har vi valgt å kalle det Musikklek. Våre dyktige pedagoger vil fortsette å holde ukentlig undervisning med fokus på mestring, musikkglede og musikkopplevelse. Musikklek er en viktig del av tilbudet ved Barratt Due musikkinstitutt, med et mål om å legge til rette for en helhetlig musikkopplevelse og musikkopplæring. Musikktilbudet legger et godt grunnlag for videre instrumentalopplæring ved Barratt Due.

Les mer om Musikklek her.