Logo og foto: Kongelige Norske Marines Musikkorps

Marinemusikken inviterer til vernepliktsprøvespill

Ønsker du å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som utøvende musiker i et profesjonelt musikkorps, samtidig som du avtjener førstegangstjenesten din?

Hvert år tilbyr Kongelige Norske Marines Musikkorps 2 – 3 studenter,
som er i gang med sin høyere musikkutdannelse, mulighet til å avtjene sin verneplikt hos oss.

Høres dette interessant ut, kan du nå melde deg på prøvespill for å
avtjene førstegangstjenesten din 2022 / 2023.

Aktuelle instrumenter er:
Klarinett, obo, fagott, saxofon, horn, trompet og slagverk.

Søknadsfrist: 21. november 2021
Prøvespill gjennomføres i Horten tirsdag 7. desember 2021.

Kandidater som ikke har mulighet til å reise til Horten
kan sende inn video av prøvespillet.

Prøvespillrepertoar: Fritt valgt soloverk og utdrag fra korpslitteraturen.
Prøvespillet gjennomføres uten akkompagnatør.
Ytterligere informasjon og korpsutdrag blir tilsendt de påmeldte etter påmeldingsfristens utløp.

For mer informasjon:

Ta kontakt med stedfortredende korpsmester Thomas Andersen på thomasander@mil.no.
Påmelding på: https://tinyurl.com/knmmvpl