Hovedsponsor
Barratt Due musikkinstitutt (BDM) har inngått en samarbeidsavtale om å videreutvikle MITOP, et omfattende læreverk utarbeidet av Alexander Nickelsen (t.v.). Både Nickelsen og rektor og kunstnerisk leder for BDM, Stephan Barratt-Due (t.h.) er fornøyde med sitt nye partnerskap.

Inngår samarbeid om læreverksutvikling

Tirsdag 24. november ble det inngått et formelt samarbeid om videreutviklingen av læreverket "Musikk i teori og praksis" (MITOP). Utviklingen av MITOP ble initiert av Alexander Nickelsen, og avtalen om å arbeide videre med læreverket i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt har nå blitt signert.

MITOP er et resultat av et behov Nickelsen så i sin undervisning av elevene ved Musikk på Majorstuen skole (M@M). Der underviser han i musikkteori og bi-instrument, og har på bakgrunn av det utviklet læreverket som skal bidra til at musikkundervisningen blir mer tverrfaglig og ressurseffektiv for elevene. Gjennom det store arbeidet som ligger bak utviklingen av MITOP, har Nickelsen skapt en interaktiv plattform der elevene ved M@M lærer om blant annet musikkhistorie og -teori på en inspirerende og engasjerende måte.

– Gjennom MITOP vil vi sørge for å bygge opp selvstendige og ressurssterke elever. Vi mener at musikkteori er relevant for det praktiske og utøvende livet, og denne måten å tenke på vil – gjennom bruk av MITOP – integreres og være en del av hele utdannelsesløpet og videre inn i det profesjonelle musikerlivet, forteller Nickelsen.

– Et unikt undervisningstilbud

Alexander Nickelsen er seksjonsleder for teori ved M@M, og underviser i klaver bi-instrument med en integrert metode for besifring, analyse, arrangering, komposisjon og improvisasjon. Han underviser også i teori ved Unge Talenter. Han har bakgrunn som jazzpianist, og han har tidligere undervist ved en rekke skoler og universiteter i USA, Latin-Amerika og Norge.

Rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, Stephan Barratt-Due er imponert over arbeidet Nickelsen har lagt ned i læreverket.

– Alexander har gjennom sitt imponerende engasjement, sin kreativitet og unike formidlingsevne både i klasserommet, i lærebøker, i nettbaserte systemer og i sin digitale undervisning, skapt et unikt undervisningstilbud for våre elever, som både motiverer, engasjerer og ikke minst frembringer fantastiske resultater, forteller Barratt-Due.

FEIRET AVTALEN: Alexander Nickelsen (t.v.), Liv Andersen og Stephan Barratt-Due markerer samarbeidsavtalen med brus, bakverk, Twist – og god avstand, selvfølgelig.

Vil sørge for en bedre skolehverdag

I dag er MITOP tilgjengelig for de elevene som går på tilbudet Musikk på Majorstuen, som er det største offentlige finansierte tiltaket innen talentutvikling. I samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, tilbyr Majorstuen skole grunnskoleopplæring for 150 elever fordelt på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk.

– M@M-elevene har alle fag i tillegg til 6 timer musikkundervisning, og det er derfor viktig at arbeidsmengden ikke blir for stor. MITOP fremtvinger en effektivitet i undervisningen slik at skolehverdagen blir bedre for elevene og fagene gir mer mening i forhold til hverandre, forklarer Nickelsen.

Læreverket MITOP består av både digitale ressurser og fysiske lærebøker. Elevene skal kunne bruke det tverrfaglig og koble musikkteori til andre fag de har på skolen.  Leder for Musikk på Majorstuen, Liv Andersen, har fulgt utviklingen av MITOP og har sett resultatene læreverket fører med seg.

– Elevene har oppnådd en bevissthet og kunnskap om teoretiske elementer i musikken som vi ikke har sett i denne aldersgruppen i Norge tidligere. Elevene har også kompetanse til å bruke teori i en praktisk musikalsk sammenheng og lese teori ut av musikken de spiller, forteller Andersen.

Avtalen mellom Barratt Due musikkinstitutt og Alexander Nickelsen (t.h) ble signert 24. november. Signeringen foregikk på kontoret til rektor og kunstnerisk leder for Barratt Due musikkinstitutt, Stephan Barratt-Due.

 

Ut til hele Norge

Erfaringene som er gjort ved M@M viser en svært positiv utvikling hos de elevene som bruker MITOP. Ved å inngå et formelt samarbeid med Nickelsen, ønsker Barratt Due musikkinstitutt å videreutvikle MITOP slik at det kan gjøres tilgjengelig for flere av undervisningstilbudene instituttet tilbyr.

– Vi skal nå samarbeide om videreutvikling av denne plattformen slik at den kan bli tilgjengelig for unge talenter over hele landet. Målet er at MITOP skal bli et nettbasert, digitalt opplæringsverktøy som sikrer et musikkteoretisk og musikkhistorisk opplæringstilbud av høy kvalitet for unge musikktalenter der de bor i hele Norge. Vi tenker at MITOP også kan videreutvikles slik at det kan brukes enda bredere i musikkopplæringssektoren, forteller Barratt-Due.