Høyskolen Barratt Due innleder spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania

Barratt Due musikkinstitutt signerte i juni 2018 en intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania om en mulig innlemming av vår høyskoledrift som en del av et fremtidig kunstfaglig fakultet innen utøvende musikk og scenekunst.

Lovendringen som vil gjelde fra 2022 om institusjonsakkreditering som kriterium for statlig tilskudd, nødvendiggjør et institusjonssamarbeid for Høyskolen Barratt Due. Vi har derfor avtalt å samarbeide om et mulighetsstudium med Høyskolen Kristiania om en potensiell innlemming av Høyskolen Barratt Due i et fremtidig kunstfaglig fakultet.

Et premiss for mulighetsstudiet er et godt samarbeid med, og utviklingsmuligheter for, den resterende virksomheten ved Barratt Due musikkinstitutt. På den måten vil verdiene i mottoet fra musikkbarnehage til konsertpodium kunne opprettholdes og videreutvikles, sier Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder.

 

Kunstfaglig fakultet

Høyskolen Kristiania er en dynamisk institusjon med ambisjon om å bygge et kunstfaglig fakultet som en del av Norges første private arbeidslivsuniversitet. Høyskolen Kristiania ser derfor samtidig på mulighetene for å innlemme ytterligere to høyskoler innen utøvende musikk og scenekunst; Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole. Barratt Due ser spennende og innovative muligheter for høyskolen vår gjennom samarbeid med og faglig utvikling i et slikt miljø. Alle tre institusjonene har derfor takket ja til invitasjonen fra Høyskolen Kristiania om å kartlegge muligheter for sammen å skape et fremtidig kunstfaglig fakultet.

Alle høyskolene ønsker å utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innad i fagmiljøet, og på tvers av alle Høyskolen Kristianias fagområder. Ambisjonen er at vi sammen kan utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger, hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene står i sentrum.

 

Verdier og egenart

For å lykkes som utøvende musiker i dagens Norge må man kunne konkurrere på internasjonalt nivå. Høyskolen Barratt Due har som formål å utdanne utøvende konkurransedyktige musikere og pedagoger i et globalt marked. Det vil være avgjørende for Barratt Due at de grunnleggende pedagogiske og kunstneriske verdiene som vi representerer kan bevares og videreutvikles i et samarbeid med Høyskolen Kristiania. Høyskolen Barratt Due vil i et eventuelt samarbeid være tro mot sitt formål og ytterligere foredle sin egenart for også i fremtiden å kunne utdanne musikere som er konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt musikermarked.

 

Et alternativ til de offentlige tilbudene

Høyskolen Barratt Due skal tilby morgendagens musikere et klart, fremtidsrettet og relevant utdanningsalternativ til de offentlige tilbudene. Dette passer godt inn i Høyskolen Kristiania sin ambisjon om å skape et tydelig alternativ til offentlige tilbud. En påkobling mot en robust og ressurssterk høyskoleadministrasjon vil også innebære åpenbare stordriftsfordeler.

Samarbeid i et større kunstfaglig miljø vil kunne bidra til modernisering, teknologisk oppdatering og større tverrfaglighet av den faglige profilen ved Høyskolen Barratt Due. En sentral verdi for Høyskolen Barratt Due vil være å opprettholde og videreutvikle det allerede gode samarbeidet med profesjonelle aktører i Norge og internasjonalt.

I tiden fremover vil det bli foretatt en faglig, økonomisk og juridisk gjennomgang. Målet er å komme til enighet i løpet av høsten 2018.

 

Vi vil oppdatere websidene fortløpende i prosessen, følg med på www.barrattdue.no

 


 

Om Høyskolen Kristiania:

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Høyskolen Kristiania har studiesteder i Oslo, Bergen og på nett.

I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT, og den nye sammenslåtte høyskolen har til sammen 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud.

Høyskolen Kristiania er en akkreditert høyskole med solid økonomi. I tillegg til høyskolestudier tilbyr stiftelsen høyere yrkesrettet utdanning gjennom Fagskolen Kristiania. Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å skape Norges første private arbeidslivsuniversitet.

Les mer om Høyskolen Kristiania på www.kristiania.no

Les også

Vil du være øvingselev til PPU-studentene på Barratt Due?

Øvingsskolen er for alle som har lyst å lære å spille og synge. Her blir du undervist av PPU-studenter som blir veiledet av lærere på Barratt Due.

10 000 timer & 22,5 minutter

Med over 100 ivrige deltakere, spennende og inspirerende innlegg, gode diskusjoner og ikke minst mye humor, gikk Blåserkonferansen 2018 av stabelen 7. - 8. juni i Stavanger. Mange spørsmål ble belyst, og noen av temaene som ble livlig diskutert var undervisning, øving og tilrettelegging for talentene.

Unge dirigenter søkes!

Programmet Unge Dirigenter Barratt Due er del av en stor nasjonal dirigentsatsing. Nå søker vi deltakere til undervisningsåret 2018/19! Søknadsfrist 12. august.

GDPR

EUs forordning for personvern, GDPR – The General Data Protection Regulation, blir norsk lov sommeren 2018. Dette innebærer nye regler for personvern og behandling av personopplysninger. Barratt Due musikkinstitutt har startet prosessen med å gjennomgå systemer og rutiner for å ivareta de nye bestemmelsene.