Hovedsponsor

2.

Rekruttering og opptak

2.1. Mål for evaluering
BDM har som må å utdanne profesjonelle utøvende musikere og musikkpedagoger på et høyt internasjonalt nivå. Dette forutsetter at BDM tiltrekker seg de beste søkerne nasjonalt og internasjonalt; at vi har god søkning alle aktuelle instrumenter og studier. Opptak til de fleste studier skjer gjennom opptaksprøver. Prøvene må være relevante og egnet til å velge ut de best kvalifiserte søkerne.

2.2. Hva skal evalueres og hvordan skal evalueringen foregå
Kvaliteten i alle prosedyrer ved opptak av studenter.

1. Analyse av sentrale søkertall

  • Antall søkere sortert på program: BA, MA, PPU, Videreutdanning i musikkdidaktikk
  • Tilbudt plass, takket nei, takket ja.
  • Søkere pr. instrument
  • Utvekslings- og innvekslingssøkere

Større negative avvik bør analyseres og tiltak igangsettes. Ansvarlig er leder HBD.

2. Gjennomgang av sentrale dokumenter knyttet til opptaket
3. Evaluering av markedsførings- og rekrutteringstiltak
4. Evaluering i juryene etter prøvespill
5. Tilbakemelding fra søkerne

Leder HBD forbereder rapport med relevante data som gjennomgås i en åpen evalueringsrunde med Opptakskommisjonen/Høyskolerådet.

2.3. Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
Forslag til endringer og tiltak følges opp av leder HBD, som kan delegere ansvar for enkeltoppgaver videre til seksjonsledere, lærere, adm. m.m.

2.4. Når skal evaluering foregå
Evalueringen skal gjennomføres i mai/juni hvert år.

Rapporter