General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR

EUs forordning for personvern, GDPR – The General Data Protection Regulation, blir norsk lov sommeren 2018. Dette innebærer nye regler for personvern og behandling av personopplysninger. Barratt Due musikkinstitutt har startet prosessen med å gjennomgå systemer og rutiner for å ivareta de nye bestemmelsene.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene man behandler personopplysninger om får nye rettigheter. Hensikten med de nye reglene er å beskytte personvern og personopplysninger i en digital tidsalder, hvor det samles inn mer personlig data enn noen gang tidligere.

Les gjerne mer om GDPR på Datatilsynets sider.

 

Hva gjør vi på Barratt Due?

På Barratt Due har vi satt sammen et prosjektteam som tar for seg oss alle vilkårene ved de nye bestemmelsene. Alle våre systemer, prosesser og rutiner skal kartlegges for hull i forhold til bestemmelsene, samt hvor vi må forbedre flyten i innhenting og behandling av personopplysninger.

Les også

Vi søker deltakere til talentsamlinger!

Er du mellom 10-19 år, bor i Nord-Norge og spiller et strykeinstrument?

Høyskolen Barratt Due innleder spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania

Barratt Due musikkinstitutt signerte i juni 2018 en intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania om en mulig innlemming av vår høyskoledrift som en del av et fremtidig kunstfaglig fakultet innen utøvende musikk og scenekunst.

10 000 timer & 22,5 minutter

Med over 100 ivrige deltakere, spennende og inspirerende innlegg, gode diskusjoner og ikke minst mye humor, gikk Blåserkonferansen 2018 av stabelen 7. - 8. juni i Stavanger. Mange spørsmål ble belyst, og noen av temaene som ble livlig diskutert var undervisning, øving og tilrettelegging for talentene.

Tango og Vivaldi med unge strykertalenter i Tromsø

Det var ingen typisk kirkekonsert Tromsøværingene fikk servert i Tromsø Domkirke 27. mai. Med et ensemble bestående av både kulturskoleelever og verdenskjente musikere, og med en aldersforskjell på rundt 50 år, ble det en spesiell opplevelse.