Fagerborgfestspillene 2019

Åres tema er UHØRT! Og går av stabelen 20.-23. mars 2019. Vi gleder oss!  

Billetter og fullstendig program finner du på Fagerborgfestspillenes nettsider. 

Fagerborgfestspillene er en kammermusikkfestival driftet av avgangsstudenter ved Barratt Due musikkinstitutt. Festivalen har som mål å være en møteplass der profesjonelle utøvere og unge musikere i samspill gir konserter med høyt kunstnerisk kvalitet.

Fagerborgfestspillene har siden oppstarten i 2012 utviklet seg til å bli en etablert kammermusikkfestival i Oslo, der gjennomgående fokus er nyskaping og formidling av klassisk musikk. Med konserter ved ulike arenaer i Oslo har festivalen fått både et lokalt og regionalt nedslagsfelt.

Årets utgave av festivalen ønsker med ni unike konserter å samle et bredt spekter av kunstformer i et felles uttrykk, og på denne måten sette søkelyset på nyskapende formidlingsformer av klassisk musikk.

UHØRT er et ord som kan ha mange betydninger. Hvis man kobler dette ordet sammen med musikk så vil folk flest tenke noe man ikke har hørt før, men nå skal få gleden av å oppleve. En annen betydning er at noe er langt ifra allment akseptert. Hva er det i musikken som kan være UHØRT? Finnes det stilarter i dag som er UHØRT? Er det noe som var UHØRT, men i dag er helt akseptert? Hva kan være UHØRT i dagens postmodernistiske samfunn? Hva er musikk, og lager den lyd i det hele tatt? I tillegg til å opplyse og moralisere folk vil vi også utfordre publikum på hva som regnes som rett og galt, vakkert eller avskyelig, godt eller ondt. Forhåpentligvis går de hjem med nye tanker om hva som kan aksepteres eller ikke.

Bare et fåtall komponister har fått plass i den allmennkjente musikkhistorien. Det er tvilsomt at disse er de eneste musikalske geniene som har levd. Noen levde i feil tid og skrev derfor for gammeldags eller nyskapende. Andre levde i feil land, ble undertrykt og stilnet på grunn av etnisitet, religion, sosial status eller kjønn. Mange har også blitt visket ut av historiebøkene for sine politiske meninger. Et stort antall komponister blir anerkjent kun én gang før de blir glemt. Festivalen vil derfor også trekke fram mindre kjente komponister som vi mener fortjener en større plass i norsk og internasjonalt musikkliv.

 

Design: 

Weronika Zofia Kaluza