OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bli med på Dirigentløftet!

Drømmer du om å dirigere symfoniorkestre rundt om i landet? Da kan du søke om opptak til prøvedirigering for elitesatsingen Dirigentløftet. Søknadsfristen er 1. juni.

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon. Satsingen ser talentutvikling i et helhetlig løp og inkluderer et nasjonalt talentprogram på toppnivå for særskilt talentfulle dirigenter som ønsker å satse på en profesjonell karriere. Toppsatsingen skreddersys med eget øvingsprogram, mentorer og mesterklasser.

Deltakere får et skreddersydd program med de nasjonale symfoniorkestrene med inter­nasjonale mentorer.

Gjennom toppsatsingen Opptakt vil kvalifiserte dirigenter få et lanseringsprogram med konserter i samarbeid med landets profesjonelle symfoniorkestre. Søk om prøvedirigering med KSO i Kilden Kulturhus, 18. og 19. juni, innen 1. mai. 

Dirigentforum
Talentutviklingsprogrammet og orkesterprogrammet Dirigentforum er mesterklasser med prosjektorkester og internasjonale mentorer. Det avholdes 4–6 dirigentforum per år. Kandidater tas opp for inntil to år.

Lanseringsprogrammet Opptakt 
Med utgangspunkt i talentets egen identitet og faglige profil er lanseringsprogrammet Opptakt skreddersydd til den enkelte deltaker. Hovedhensik­ten med programmet er å utvikle karriere og kunstnerisk integritet. Oppfølgingen i Opptakt er i all hovedsak individuell. Det tilbys en konsert­serie og mesterklasser med landets profe­sjonelle orkestre, og mentorene er på internasjo­nalt nivå. Aktiviteter i Opptakt vil tilbys ett år etter opptak i program. Kandidater tas opp for inntil to år.

Søk om opptak her!

For mer informasjon, se Dirigentløftet.no eller ta kontakt med dirigent@talentnorge.no

Kilde: talentnorge.no

Les også

Barratt Dues Store Julekonsert i bilder!

Se bilder fra årets julekonserter i Oslo Domkirke!

Ny styreleder ved Barratt Due musikkinstitutt

Harald Norvik er ny styreleder for Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt. Sammen med resten av styret skal han sette sitt preg på hvordan instituttet skal se ut i fremtiden. Under styremøtet 20. november ble siste styremedlem valgt.

Søknadsportalene er åpne!

Nå kan du søke om opptak til Barratt Due musikkinstitutt for undervisningsåret 2020-2021!

Skisserer den optimale forhistorien

Er det mulig å lage et utdanningsløp som vil sikre kvalitetsnivået til morgendagens musikere slik at de klarer seg i det tøffe arbeidslivet de skal inn i?