OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bli med på Dirigentløftet!

Drømmer du om å dirigere symfoniorkestre rundt om i landet? Da kan du søke om opptak til prøvedirigering for elitesatsingen Dirigentløftet. Søknadsfristen er 1. juni.

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon. Satsingen ser talentutvikling i et helhetlig løp og inkluderer et nasjonalt talentprogram på toppnivå for særskilt talentfulle dirigenter som ønsker å satse på en profesjonell karriere. Toppsatsingen skreddersys med eget øvingsprogram, mentorer og mesterklasser.

Deltakere får et skreddersydd program med de nasjonale symfoniorkestrene med inter­nasjonale mentorer.

Gjennom toppsatsingen Opptakt vil kvalifiserte dirigenter få et lanseringsprogram med konserter i samarbeid med landets profesjonelle symfoniorkestre. Søk om prøvedirigering med KSO i Kilden Kulturhus, 18. og 19. juni, innen 1. mai. 

Dirigentforum
Talentutviklingsprogrammet og orkesterprogrammet Dirigentforum er mesterklasser med prosjektorkester og internasjonale mentorer. Det avholdes 4–6 dirigentforum per år. Kandidater tas opp for inntil to år.

Lanseringsprogrammet Opptakt 
Med utgangspunkt i talentets egen identitet og faglige profil er lanseringsprogrammet Opptakt skreddersydd til den enkelte deltaker. Hovedhensik­ten med programmet er å utvikle karriere og kunstnerisk integritet. Oppfølgingen i Opptakt er i all hovedsak individuell. Det tilbys en konsert­serie og mesterklasser med landets profe­sjonelle orkestre, og mentorene er på internasjo­nalt nivå. Aktiviteter i Opptakt vil tilbys ett år etter opptak i program. Kandidater tas opp for inntil to år.

Søk om opptak her!

For mer informasjon, se Dirigentløftet.no eller ta kontakt med dirigent@talentnorge.no

Kilde: talentnorge.no