Nora Dahl Nilsen er resepsjonsvakt og er behjelpelig ved spørsmål og henvendelser ved instituttet.

Nora Dahl Nilsen

Fagområde

Resepsjon

Stilling

Resepsjonist

Kontaktinformasjon

 Nora Dahl Nilsen startet å jobbe som resepsjonist ved Barratt Due Musikkinstitutt høsten 2022. 

I tillegg til å være ansatt ved instituttet, studerer også Nilsen cello ved Høyskolen Barratt Due.