Harald Hjort har overordnet ansvar for administrasjon, økonomi, drift og strategiutvikling, og er medlem i Rektoratet.

Harald Hjort

Fagområde

Direktør

Avdeling

Rektoratet

Kontaktinformasjon

Harald Hjort er direktør ved Barratt Due musikkinstitutt. Han rapporterer til rektor og er medlem av rektoratet og ledergruppen.

Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved instituttet, et ansvar Harald Hjort har hatt siden 2008.

Hjort er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har variert bakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Før Hjort kom til Barratt Due arbeidet han i en årrekke internasjonalt med utvikling, drift og ledelse av sponsorfinansierte prosjekter. Han har i tillegg utstrakt erfaring fra finansiering og økonomisk styring, salg, markedsføring og styrearbeid.