Hovedsponsor

Unge Talenter

Unge Talenter er et fordypningsprogram innen klassisk musikk for svært motiverte og talentfulle barn og unge mellom 13 og 19 år. Elevene tilbys instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og samspillaktiviteter.

Tilbudet skal forberede elevene til høyere musikkutdanning og består av utvidet instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og ulike ensembleaktiviteter.

Undervisningen skjer på Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gate 2, Oslo

Informasjon

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer
 • Timer med akkompagnatør
 • Musikkteori ved instituttet, eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag

 

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Unge talenter Barratt Due (UTBD) har følgende plasstyper:

 • UTBD Fordypning
 • UTBD Edvard Munch videregående (EMV)
 • UTBD Musikk på Majorstuen (M@M)
 • UTBD Prosjekt
 • UTBD Samspill
 • Unge talenter Bergen

Undervisningen foregår først og fremst ved Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt 2, Oslo. Instituttet disponerer også lokaler i Norabakken (Pilestredet 75 C) I tillegg leier instituttet lokaler etter behov. Informasjon om dette følger den spesifikke aktivitet.

Unge Talenter er et tilbud for elever i ungdomsskole og videregående skole* med talent innen klassisk musikk. *I særskilte tilfeller kan yngre elever søke plass. Ta kontakt på elevopptak@bdm.no ved forespørsel. 

Se her for mer informasjon om søknad og opptak til Unge Talenter.

 

Ved Unge Talenter Oslo, tilbyr vi undervisning på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, tuba, piano og sang. Det er kun mulig å motta undervisning på ett instrument.

Unge Talenters tilbud er subsidiert fra Kunnskapsdepartementet.
Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

For skoleåret 2023/2024 er semesteravgiften kr. 9780 (Kr. 19560 pr. skoleår)

Semesteravgift for spesialplasser beregnes etter hvor stor del av aktiviteten eleven er satt opp på.

Ta gjerne kontakt med undervisningsleder: Torfinn Hoffart

Ansatte