Hovedsponsor

Unge Talenter Oslo

Unge Talenter er et fordypningsprogram innen klassisk musikk for svært motiverte og talentfulle barn og unge mellom 13 og 19 år. Elevene tilbys instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og samspillaktiviteter.

Tilbudet skal forberede elevene til høyere musikkutdanning og består av utvidet instrumental- /vokalundervisning, musikkteori og ulike ensembleaktiviteter.

Undervisningen skjer på Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gate 2, Oslo

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer
 • Timer med akkompagnatør
 • Musikkteori ved instituttet, eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Informasjon

Undervisningen foregår først og fremst ved Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt 2, Oslo. Instituttet disponerer også lokaler i Norabakken (Pilestredet 75 C) I tillegg leier instituttet lokaler etter behov. Informasjon om dette følger den spesifikke aktivitet.

Ungdom i alderen 13-19 år med talent innenfor klassisk musikk. 

Elever i barneskolealder, kan, etter anbefaling fra lærer, også søke om plass ved Unge Talenter.

Ved Unge Talenter Oslo, tilbyr vi undervisning på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, tuba, piano og sang. Det er kun mulig å motta undervisning på ett instrument.

Spesialplass/Orkesterplass/Ensembleplass kan tilbys elever som prøvespiller/synger til Unge talenter, men som av ulike årsaker ikke tilbys plass. I dette tilbudet deltar elever i de ulike fellesaktivitetene som orkester, ensemble, pianokunsthistorie (for pianister). Spilletimer er ikke inkludert i tilbudet. Et spesialplass/orkestertilbud gjelder for ett år av gangen og eleven må derfor prøvespille/synge til plass ved Unge talenter/fornyelse av spesialplassen/orkestertilbudet hvert år.

Informasjon om prøvespill legges ut i løpet av høstsemesteret

Alle må prøvespille for opptak til Unge Talenter.

Dette må du forberede deg på før prøvespill og opptaksprøver til Unge Talenter:

 • To verker av ulik karakter, helst fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet spilletid på inntil 10 minutter. Varer verkene lenger, er det mulig at du ikke får spille alt. Dersom du trenger akkompagnatør fra Barratt Due, krysser du av for det. Det er dessverre ikke mulighet til å øve med den akkompagnetøren. Dersom du har egen akkompagnatør, eller vil ordne det på egen hånd, krysser du ikke av. 
 • Prima vista (bladspill – dette gjelder ikke sangerene). Dette kan også gjøres som innstuderingsoppgave.
  Verkene du fremfører under prøvespillet skal være svært godt forberedt både teknisk og musikalsk.

De som blir kvalifisert til plass vil bli innkalt til:

 • Test i musikkteori
 • Samtale om motivasjon og ambisjoner

Fagjuryen vurderer kandidatene utfra følgende kriterier: Intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling.
For å vurdere kandidatenes potensiale vil juryen dessuten ta hensyn til din alder, hvor lenge du har spilt og instrumentets egenart.

 • Alle søkere betaler et gebyr på kr. 350,- samtidig med at søknad sendes inn. 
  Registreringsgebyret refunderes ikke.

Unge Talenters tilbud er subsidiert fra Kunnskapsdepartementet.
Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

For skoleåret 2021/2022 er semesteravgiften kr. 7400 (Kr. 14 800 pr. skoleår)
For skoleåret 2022/2023 er semesteravgiften kr. 8640* (Kr. 17280 pr. skoleår)
*Beløpet er justert for inflasjon.

Semesteravgift for spesialplasser beregnes etter hvor stor del av aktiviteten eleven er satt opp på.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Mattias Lundqvist eller UT-administrasjon, undervisningsleder: Torfinn Hoffart

Ansatte