Unge Talenter

Unge Talenter er et fordypningsprogram innen klassisk musikk for svært motiverte og talentfulle barn og unge mellom 13 og 19 år. Elevene tilbys instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og samspillaktiviteter.
Hovedsponsor

Informasjon

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer
 • Timer med akkompagnatør
 • Musikkteori ved instituttet, eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag

 

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Unge talenter Barratt Due (UTBD) har følgende plasstyper:

Unge Talenter er et tilbud for elever i ungdomsskole og videregående skole* med talent innen klassisk musikk.

Se her for mer informasjon om søknad og opptak til Unge Talenter.

*I særskilte tilfeller kan yngre elever søke plass.

 

Unge Talenters tilbud er subsidiert fra Kunnskapsdepartementet.
Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

Se mer info om semesteravgift her.

Ta gjerne kontakt med undervisningsleder: Torfinn Hoffart

Ansatte