Unge Talenter Oslo

Unge Talenter er et fordypningsprogram innen klassisk musikk for svært motiverte og talentfulle barn og unge opp til 19 år. Elevene tilbys instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og samspillaktiviteter.

PRØVESPILL

Har du søkt på opptak til Unge Talenter Oslo og/eller orkesterplass 2019/2020?
For å delta på prøvespill må du betale et gebyr på 300 kr. 
Du betaler via denne linken.

 

Tilbudet skal forberede elevene til høyere musikkutdanning og består av utvidet instrumental- /vokalundervisning, musikkteori og ulike ensembleaktiviteter.

Undervisningen skjer på Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gate 2, Oslo

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig.
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer.
 • Timer med akkompagnatør.
 • Musikkteori enten ved instituttet eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Informasjon

Undervisningen vil først og fremst skje i Barratt Due musikkinstitutts lokaler i Lyder Sagens gt 2. 

Ungdom i alderen 13-19 år med talent innenfor klassisk musikk. 

Elever i barneskolealder, kan, etter anbefaling fra lærer, også søke om plass ved Unge Talenter.

Klaver, fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, tuba og sang.

At du er spesielt interessert i å satse på instrumentet ditt og er villig til å jobbe hardt og målrettet for å nå dine mål.

 Orkesterplass kan tilbys elever som prøvespiller i Unge talenter, men som av ulike årsaker ikke får plass i tilbudet. Elevene deltar da i ulike orkester og ensembletilbud ved programmet.

Søknadsfrist for opptak påfølgende høst er i begynnelsen av januar hvert år.

Alle må prøvespille for opptak til Unge Talenter.

Dette må du forberede deg på før prøvespill og opptaksprøver til Unge Talenter:

 • To verker av ulik karakter, helst fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet spilletid på inntil 10 minutter. Varer verkene lenger, er det mulig at du ikke får spille alt.
 • Prima vista (bladspill). Dette kan også gjøres som innstuderingsoppgave.
  Verkene du fremfører under prøvespillet skal være svært godt forberedt både teknisk og musikalsk.

De som blir kvalifisert til plass vil bli innkalt til:

 • Test i musikkteori
 • Samtale om motivasjon og ambisjoner

Fagjuryen vurderer kandidatene utfra følgende kriterier: Intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling.
For å vurdere kandidatenes potensiale vil juryen dessuten ta hensyn til din alder, hvor lenge du har spilt og instrumentets egenart.

 • Alle søkere betaler et gebyr på kr. 300,- samtidig med at søknad sendes inn.
 • Innbetaling: Via denne lenken
  Registreringsgebyret refunderes ikke.

Unge Talenters tilbud er subsidierte fra Kunnskapsdepartementet. Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

For skoleåret 2017/2018 er semesteravgiften kr. 6500
For skoleåret 2018/2019 er semesteravgiften kr. 6700

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Mattias Lundqvist eller UT- administrasjon: Torfinn Hoffart