Unge Talenter Oslo

Unge Talenter er et fordypningsprogram innen klassisk musikk for svært motiverte og talentfulle barn og unge opp til 19 år. Elevene tilbys instrumental- eller vokalundervisning, musikkteori og samspillaktiviteter.

 

 

Tilbudet skal forberede elevene til høyere musikkutdanning og består av utvidet instrumental- /vokalundervisning, musikkteori og ulike ensembleaktiviteter.

Undervisningen skjer på Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gate 2, Oslo

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig.
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer.
 • Timer med akkompagnatør.
 • Musikkteori enten ved instituttet eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag (Ikke skoleåret 2019/2020)

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Ansatte