Smitteverninstruks for undervisning

Les lærerinstruksen for smittevern her!

Lærer har ansvar for å sette seg inn i smittevernveilederen og kjenne denne så godt at spørsmål om innhold og praksis fra studenter, elever og andre kan besvares, og observasjoner av avvik kan påpekes. Barratt Due tar Covid-19 og smittevern på alvor og alle ansatte har et spesielt ansvar for å utvise holdninger og handlinger som bidrar til størst mulig grad av smittebegrensning. Det påhviler lærer et viktig ansvar å være foregangsfigur i etterlevelsen av alle gjeldende instrukser.  

Dersom en lærer ikke er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene, skal undervisningen umiddelbart avbrytes. Lærer oppfordres til å undersøke om studenten/eleven er kjent med smittevernveilederen og har tatt smitteverntesten. 

Hvert rom er anvist med maksimumsantall personer. Lærer har spesielt ansvar for å påse at maksimumsantallet ikke overskrides. 

HUSK: 

 • Syke personer skal ikke delta i undervisning 
 • God hoste- og håndhygiene  
 • Ingen fysisk nærkontakt, minst 1, og helst 2 meters avstand  
 • Ingen sambruk av instrumenter 
 • Lokalet skal være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr  

Før undervisningen starter  

 • Har lærer ansvar for å rengjøre utstyr og andre felles berøringspunkter og flater (bord, stoler osv) som man er i kontakt med ved å spraye desinfiseringsmiddel på papir og dernest vaske over utstyret. Det skal være sprayflaske med desinfisering og tørkepapir på hvert rom. Gi beskjed til resepsjonist om dette mangler eller er tomt.
 • Lærer skal forsikre seg om at studenten/ eleven føler seg frisk. Selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal studenten/ eleven ikke være til stede ved Barratt Due. Dette gjelder også når studenten/eleven har vært i nærkontakt med person som er smittet av koronavirus  

Under undervisningen 

 • All direkte fysisk kontakt unngås, som håndhilsning og klemming. Det skal holdes minimum 1 meters avstand gjennom undervisningen. Unntaket gjelder når eleven spiller blåseinstrumenter eller synger. Da anbefales det å holde 2 meter avstand.
 • Utstyr som noter, nettbrett, kabler, buer, strenger, harpiks, blyanter osv skal ikke deles mellom lærer og student/elev. Ved undervisning av flere skal lærer påse at slikt utstyr heller ikke deles mellom elever/studenter.   

Etter undervisning 

 • Etter hver undervisningstime har lærer ansvar for å rengjøre utstyr (eks som nevnt over), instrumenter, flater og felles berøringspunkter, etter anvist instruks. 
 • Lærer bør minne studenten/ eleven på ikke å oppholde seg unødig i fellesområdene når undervisningen er ferdig. 

 

LU for BDM, 02. februar 2021

 

 

Last ned lærerinstruksen her