Talentsamlinger for blåsere i Tromsø

I løpet av høsten 2018 arrangeres det to samlinger der unge blåsere i regionen får besøk av to profesjonelle musikere som vil arbeide sammen med elevene gjennom undervisning, samspill og fremføringer.

Talentsamlingene er et samarbeid mellom Kulturskolen i Tromsø, Unge musikere – Universitetet i Tromsø, Senter for talentutvikling Barratt Due og Dextra Musica.

Målet med samlingene er å gi elevene et løft individuelt og som gruppe, ved å oppleve de profesjonelles tilnærming til innstudering, forberedelser, fremføring og læring.

Dato for samlingene

  • 27. – 28. oktober 2018
  • 30. november – 2. desember 2018

 

Krav til deg som søker

  • Mellom 10-19 år
  • Spiller et blåserinstrument
  • Vi ønsker at du har noen års samspillerfaring fra f.eks. hovedkorps, regionkorps, voksenkorps, orkester eller lignende.
  • Du må være godt vant til å lese noter og spille i forskjellige tonearter og taktarter. Rådfør deg med din lærer hvis du er usikker.

 

Reisestøtte

Det vil være mulig å få reisestøtte. Overnatting vil foregå enten på Tromsø Kulturskole eller organiseres privat.

 

Søknad

Søknadsfristen gikk ut 30. september 2018

 

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til prosjektet bes du ta kontakt med Lars Tahlén på
lars.tahlen@tromso.kommune.no eller Berit Fonnes på berit.fonnes@tromso.kommune.no ved Tromsø Kulturskole eller prosjektkoordinator Siri Schmidt Lindgaard på siri.schmidt.lindgaard@bdm.no.