Opptak til Musikkbarnehagen 2018/19

Musikkbarnehagen tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. Vi starter opp undervisningen i uke 35 og man kan melde seg på helt opp til oppstart, men først til mølla!

Du kan søke plass på Musikkbarnehagen helt inntil oppstarten av gruppene i uke 35.

Vi følger «først-til-mølla»-prinsippet!

Alle som har søkt innen 5. juni får svar på innfridd gruppetilbud eller ventelistetilbud innen utgangen av juni 2018. For de av dere som søker plass etter 5. juni kan vi ikke garantere svar før i august.

Opptak i løpet av undervisningsåret er mulig om det er ledig plass.

Her kan du lese mer og finne søknadsskjema.

Les også

Søk på Videreutdanning Musikkpedagog 0-8 år

Vi har åpnet søknadsskjemaet for opptak til høsten 2019 til Videreutdanning musikkpedagog for barn i alderen 0-8 år. Søknadsfrist 15. mai!