Hovedsponsor

Opptak til Musikkbarnehagen 2020/21

Musikkbarnehagen tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. Vi starter opp undervisningen i uke 35 og man kan melde seg på helt opp til oppstart, men først til mølla!

Du kan søke plass på Musikkbarnehagen helt inntil oppstarten av gruppene i uke 35.

Vi følger «først-til-mølla»-prinsippet!

Opptak i løpet av undervisningsåret er mulig om det er ledig plass.

Her kan du lese mer og finne søknadsskjema.