Venneforeningen

Bli med i Barratt Dues Venneforening for å støtte gryende talenter! Venneforeningen er åpen for alle interesserte.

VENNEFORENINGENS FORMÅL

  • Å skaffe ressurser til aktiviteter og tiltak ved Barratt Due musikkinstitutt, som ikke kan gjennomføres med skolepenger og offentlig støtte.
  • Å bidra til å yte det ekstra som gjør at Barratt Due musikkinstitutt fortsatt kan utvikle sin spesielle egenart.
  • Å være med på å videreutvikle Barratt Due musikkinstitutt om en levende og frodig kunstinstitusjon.

 

AKTIVITETER
Venneforeningen ble stiftet 5. desember 2000. Siden den gang har foreningen holdt i mange aktiviteter, samt gitt ut kontantstøtte:

  • Aktiviteter som synliggjør Barratt Due musikkinstitutt, blant annet julekonserter og vennekonserter.
  • Omtrentlig to ganger i året inviteres venneforeningens medlemmer spesielt til konsert på Barratt Due.
  • Utdeling av Venneforeningens kontantstøtte: Årlig deles det ut en kontantstøtte til aktiviteter som ikke kan finansieres med skolepenger eller offentlig støtte. Både ansatte, studenter og elever kan søke – alene eller som gruppe. Støtte har vært gitt til bl.a. deltakelse i konkurranser, mesterklasser, kurs og festivaler.  


INNMELDING, KONTIGENT & FORDELER

  • Kontingent er kr 500 pr. år for enkeltmedlemmer, kr 750 for familiemedlemmer.
  • Medlemmer av venneforeningen får rabatter på konserter i Konsertserien og andre konserter som arrangert av Barratt Due musikkinstitutt.
  • Medlemsskapet medfører ingen andre forpliktelser enn å betale kontingent, men for den som ønsker å gjøre mer, er det også mulighet for å bidra med praktisk hjelp, for eksempel ved gjennomføringen av julekonsertene eller andre prosjekter.
  • Innmelding: Meld deg gjerne inn som medlem ved å betale inn kontingent til kontonummer 1254.63.09922 v/Barratt Due Venneforening Org.nr. 920853161. Skriv navn og adresse i meldingsfeltet ved innbetalingen.

 

KONTAKT OSS

Ved spørsmål send oss gjerne en e-post til venneforeningen@bdm.no, eller ta kontakt på tlf: 408 52 447 v/Thone Norderud.