Victoria Villyn tar seg av spørsmål som angår lønn, arbeids- og oppdragsavtaler, permisjoner og sykmeldinger. Villyn er også Barratt Dues kontaktperson i NAV-saker.

Victoria Villyn

Fagområde

Lønn, HR og økonomi

Avdeling

Stab

Stilling

Lønn- og HR-konsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

940 08 052

Victoria Villyn arbeider som lønns- og personalkonsulent i administrasjonen ved Barrat Due musikkinstitutt.

Etter studier ved Høyskolen Kristiania har Victoria Villyn en bachelor i HR og personalledelse. Tidligere har hun studert Business Administration ved University of Queensland i Brisbane i Australia og vært elev ved ballettlinjen ved Fagerborg videregående skole i Oslo.

Victoria Villyn har sin arbeidsplass i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2 og utfører oppgaver som er knyttet til lønn, regnskap og behandling av personalsaker. I tillegg er hun beskjeftiget med registrering av timelister, fakturaer og med å oppdatere instituttets lønns- og personalregister. Hun tar seg også av behandling av sykemeldinger, permisjonssøknader og registrering av fravær og bistår de andre avdelingene ved instituttet med sekretæroppgaver, behandling av reiseregninger o.l. 

Victoria Villyn ble fast ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt i 2017.