Victoria Villyn tar seg av spørsmål som angår lønn, arbeids- og oppdragsavtaler, permisjoner og sykemeldinger. Villyn er også Barratt Dues kontaktperson i NAV-saker.

Victoria Villyn

Fagområde

HR og lønn, Styremedlem

Avdeling

Stab

Stilling

Lønn- og HR-konsulent

Kontaktinformasjon

Telefon:

917 14 043

Victoria Villyn arbeider som lønn- og HR konsulent i administrasjonen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Etter studier ved Høyskolen Kristiania har Victoria Villyn en bachelor i HR og personalledelse. Tidligere har hun studert Business Administration ved University of Queensland i Brisbane i Australia og vært elev ved ballettlinjen ved Fagerborg videregående skole i Oslo. Hun studerer for tiden master med fordypning i HRM ved siden av sin stilling som lønn- og HR konsulent. 

Victoria Villyn har sin arbeidsplass i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2 og utfører oppgaver som er knyttet til HR, lønn, HMS og behandling av personalsaker. I tillegg er hun beskjeftiget med registrering av timelister, og med å oppdatere instituttets lønns- og personalregister. Hun er systemansvarlig for Simployer, Penneo, Berg-Hansen (reisebyråd), Talent Recruiter/onboarding og tar seg også av behandling av sykemeldinger, permisjonssøknader og registrering av fravær og bistår de andre avdelingene ved instituttet. 

Victoria Villyn har vært ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt siden 2016, og sitter som ansattvalgt styremedlem i Stiftelsen Barratt Due for perioden 2021-2023.