Thea Gunness er ansvarlig for kommunikasjon i sosiale medier og nettsider/portaler, markedsføring, og fremstilling av alt trykt og digitalt materiale ved Barratt Due musikkinstitutt.

Thea Gunnes

Fagområde

Kommunikasjon

Avdeling

Stab

Stilling

Kommunikasjonsrådgiver

Kontaktinformasjon

Telefon:

993 26 656

Thea Gunnes er kommunikasjonsrådgiver og er en del av staben ved Barratt Due musikkinstitutt.

Gunnes er utdannet medieviter. Hun har en bachelor i medievitenskap og sosiologi fra NTNU og Berkeley, University of California, og en master i medier og kommunikasjon fra Goldsmiths, University of London. 

Som kommunikasjonsrådgiver overser hun Barratt Dues markedsføring og aktiviteter i sosiale medier, har kontakt med presse, holder i mediestrategien, alle oppgaver knyttet til grafisk design, behandling av bilder og billedmateriale, video, fotografering og fremstilling og redigering av tekst i trykt og digital sammenheng. Som webmaster har hun ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere barrattdue.no. Hun er også involvert i kommunikasjonsoppgaver for Musikk på Majorstuen, Senter for talentutvikling, Crescendo og andre prosjekter Barratt Due er knyttet til.

Thea Gunnes har tidligere erfaring blant annet som mediekonsulent, praktikant i kulturavdelingen ved Den norske ambassade i London og freelance-fotograf. Hun har vært ansatt som kommunikasjonsansvarlig ved Barratt Due musikkinstitutt siden august 2016.